Aliments, Restauració

Alerta important: atenció als obradors no acreditats

Hi ha una gran oferta d’obradors que s’anuncien com a 100% sense gluten o aptes per a celíacs i des de Celíacs de Catalunya fem controls periòdics i rutinaris, mitjançant analítiques de detecció de gluten, als productes que ofereixen aquests establiments.

Recentment hem analitzat productes de diversos obradors no acreditats i hem detectat que han donat positiu en gluten alguns productes, en un d’aquests casos superant la quantitat de 150 ppm. Volem recordar que el límit de seguretat en els productes per a celíacs és de 20 parts per milió (20 mg per quilo). Tenint en compte aquest fet, volem remarcar la importància del procés d’acreditació en obradors, que es basa a demanar que es compleixin els següents requisits:

formació específica per tot el personal en celiaquia i pautes de manipulació,

– garantir el control sobre les matèries primeres, a través de les fitxes tècniques dels productes on s’avalarà l’absència de gluten en origen,

-disposar d’una declaració d’al·lèrgens del producte a consumir a disposició del client,

– aportar un protocol de treball, manipulació, elaboració i venda dels productes sense gluten, que detalli com es garanteix l’absència de contaminació encreuada durant tot el procés,

superar la inspecció per part de tècnics de l’Associació de Celíacs de Catalunya de l’obrador, on es verificat in situ, els ingredients i protocols,

analitzar el producte i que aquest doni un valor inferior a 20ppm.

Ser un obrador sense gluten amb plenes garanties requereix un alt grau d’especialització, i per tant un alt nivell de compromís per part de l’obrador que mereix tot el reconeixement per la nostra part, i és precisament que des de Celíacs de Catalunya recomanem única i exclusivament acudir a obradors acreditats.

Us aconsellem consultar periòdicament el llistat d’obradors acreditats a: www.celíacscatalunya.org

2 Comments

  1. Mercè

    Si us plau, tot se val per fer negoci??? Fins i tot jugar amb la salut???
    Celíacs de Catalunya endavant amb les revisions

Leave a Reply