Aliments

Informe de l’anàlisi de 441 productes (més o menys de 20ppm)

analisi productes sense gluten

Us donem a conèixer els resultats de l’anàlisi de 441 productes que vam realitzar conjuntament amb FACE durant el 2017. Com ja sabeu, el 2016 vam signar un conveni de col·laboració amb FACE on un dels punts a treballar conjuntament era augmentar el número de productes analitzats per tal de tenir una representació real de l’oferta de productes sense gluten al territori.

Pel que fa als productes analitzats, hi ha tant productes artesans com industrials i es divideixen en 3 categories segons el seu etiquetat: sense gluten, traces i cap menció al gluten. L’anàlisi s’ha dut a terme en dos laboratoris acreditats diferents, el laboratori de l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el laboratori Aquimisa de Madrid.

L’objectiu de l’anàlisi és:

  • Verificar que els productes etiquetats “sense gluten” contenen menys de 20ppm i que la indústria compleix el llindar vigent segons el Reglament 828/2014.
  • Comprovar si l’Etiquetatge Precautori dels Al·lèrgens (traces) es realitza sempre que hi ha un risc definit i en base a uns criteris científics definits. És a dir, que els productes als quals a l’etiquetatge s’indica que poden contenir contenen traces, realment tenen més de 20ppm i no són aptes per a celíacs.
  • Tenir més informació sobre la presència de gluten en els productes que no fan cap menció a l’embolcall i poden generar dubtes en el consumidor.

Els 441 productes analitzats s’agrupen en 40 famílies o grups d’aliments i provenen de 257 marques comercials, de les quals, 241 pertanyen a productes industrials i 16 a productors artesans.

productes sense gluten

La majoria de les mostres analitzades (n=441) han ofert resultats negatius en gluten –menys de 20ppm– (n=421). Les que han donat resultats positius –més de 20ppm– (n=20), es poden consultar al gràfic inferior.

productes celíacs

De les mostres analitzades amb resultat positiu en gluten cal tenir present que 10 són productes per assaonar, espècies i condiments i 4 són infusions. Per tant, es reafirma que els productes per assaonar, les espècies, els condiments i les infusions mòltes són susceptibles de contenir gluten. Recordem la importància que les persones celíaques comprin aquests productes etiquetats ‘sense gluten’ si estan mòlts.

Dos productes de la categoria fleca – artesans que duien l’etiqueta “sense gluten” van donar positiu en gluten. Immediatament es van prendre mesures de seguretat per tal que els clients celíacs no consumissin els productes.

Tres productes (1 de “pastisseria i rebosteria artesà” i 2 de “cereals”) van donar positiu però ja s’indicava que podien contenir traces. Per tant, queda palès la importància de llegir atentament les etiquetes i de no consumir productes amb la menció “pot contenir traces de gluten”.

Tot i que la majoria de les mostres analitzades van obtenir resultats negatius (el 95%), només el 34% de les mostres analitzades duia l’etiqueta “sense gluten”. És per això que, amb la intenció de promoure la informació i sensibilització dels fabricants i per tal d’augmentar l’oferta per als celíacs, es va enviar una carta a tots els fabricants que no etiqueten el seu producte ni amb mencions ni logos, però que el resultat fou negatiu (menys de 20ppm de gluten) per instar-los a seguir els protocols de seguretat alimentària per poder etiquetar els productes ‘sense gluten’.

És obligatori declarar els al·lèrgens als productes però encara no hi ha cap legislació que reguli l’Etiquetatge Precautori dels Aliments (traces). És per aquest motiu que actualment, si un consumidor celíac vol tenir garanties que el producte és apte (conté menys de 20ppm), cal que obligatòriament busqui la menció “sense gluten” i/o qualsevol logo equivalent en productes susceptibles de contenir gluten.

Leave a Reply