Actualitat, Salut

Vacunació en grups de risc: les persones celíaques

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha publicat, aquest mes, el document “Vacunación en Grupos de Riesgo“, entre els quals hi ha les persones celíaques.
En l’àmbit estatal es recomana que les persones celíaques es vacunin de la Grip anualment i també del Pneumococ.

Un cop publicades aquestes recomanacions, cal que les Comunitats Autònomes les incloguin en les seves recomanacions de vacunació per tal que siguin efectives. A Catalunya, les darreres recomanacions es recullen al Manual de Vacunacions, publicat el juny de 2018 i no es contemplen aquestes vacunacions, que en tot cas seran incorporades en una pròxima revisió. De fet, en les recomanacions de vacunació antigripal per aquesta temporada sí que apareixen els pacients amb celiaquia.

La malaltia celíaca, en ser una patologia autoimmune, afavoreix que les persones que la pateixen tinguin més predisposició a desenvolupar complicacions, i per això es recomana que es posin la vacuna de la Grip i la del Pneumococ, tot i que no és obligatori. El fet és que la celiaquia, en moment del diagnòstic, va associada a l’hipoesplènia, principalment en l’edat adulta i això comporta un major risc per infeccions amb S. pneumoniae.

Com que l’alteració esplènica va associada al temps durant el qual s’ha estat consumint gluten, cal tenir present que l’hipoesplènia és reversible si se segueix de manera estricta la dieta sense gluten. Per tant, si ets celíac i segueixes la dieta sense gluten correctament i el seguiment mostra una recuperació nutricional i una normalització dels marcadors serològics, és probable que el risc d’infecció sigui semblant al de les persones no celíaques. En definitiva, consulta al teu metge especialista si necessites aquestes vacunes.

Leave a Reply