Actualitat, Institucional

II edició de la trobada “Plan de Apoyo para las personas afectadas por alergias”

Plan de Apoyo para las personas afectadas por alergias (1)

Elisenda Vilchez, responsable del Departament Tècnic-Científic de l’Associació Celíacs de Catalunya, ha assistit a la trobada “Plan de Apoyo para las personas afectadas por alergias a la seu de l’AECOSAN, amb diferents entitats i representants del sector. La segona edició d’aquesta trobada anual ha estat clau per seguir avançant i vetllant pels interessos de les persones afectades. En el nostre cas, els de les persones celíaques i sensibles al gluten no celíaques.

Reunions com aquesta, on hi assisteixen els diferents actors implicats (Administració, associacions de pacients, experts col·laboradors en al·lèrgies, representants d’indústries alimentàries i de begudes i representants del sector de la restauració) són imprescindibles per avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb al·lèrgies o altres patologies autoimmunes, com ara la celiaquia. A més a més, són de gran utilitat perquè tots els sectors implicats poden posar de manifest les dificultats que troben i els objectius que voldrien assolir mitjançant el treball conjunt.

En aquesta trobada s’han tractat els següents aspectes:

S’han presentat les dades de les alertes alimentàries i actuacions de control oficial (inspeccions) dels al·lèrgens durant el 2017, tant pel que fa a l’etiquetatge dels productes envasats com a la presa de mostres i la seva anàlisi.

S’ha informat del nombre total d’inspeccions que s’han dut a terme en minoristes i fabricants. L’evolució és positiva al llarg del temps, ja que l’any 2013 es van analitzar 1.563 mostres i s’ha augmentat fins a 2.338 durant el 2017.

En relació al control de gluten i cereals, un dels sectors on s’han pres més mostres de productes, els resultats són positius, ja que en el sector dels cereals el percentatge d’incompliments és del 7,1% i, si ho comparem ambla resta de sectors (més de 30 %), veiem que no hi ha un elevat nombre d’incompliments (contingut de gluten de més de 20ppm).

– Dins de l’AECOSAN, el Centre Nacional d’Alimentació (CNA), que forma part de la Red Europea de Laboratoris de Análisis de Alérgenos, ha informat de l’evolució del treball conjunt realitzat. A més a més, ha posat èmfasi en la dificultat d’analitzar i quantificar la presència d’al·lèrgens a causa de la mancança de tècniques d’anàlisi acurades, ja que no hi ha tècniques analítiques oficials vàlides per a tots els al·lèrgens declarats.

S’han presentat estudis prospectius realitzats per l’AECOSAN en col·laboració amb les Comunicats Autònomes per determinar la presència d’al·lèrgens en determinats aliments. Per exemple, el 2017 es va analitzar la presència de fruits secs a la xocolata, a les galetes o a la brioixeria amb xocolata i també la presència de soia en productes energètics (barretes, complements alimentaris…).
Ara per ara, tot i que hi ha noves propostes per analitzar el contingut d’altres al·lèrgens, encara s’han de confirmar per part dels participants.

– Un gran avenç és que s’han complet les directrius establertes pel Defensor del Pueblo a l’informe “Estudio sobre la situación de las personas con enfermedad celíaca” publicat a l’abril de 2017, especialment pel que fa a l’actualització del Protocolo para el diagnostico precoç de la Enfermedad Celiaca.

També s’han complert altres peticions que mencionava l’informe del Defensor del Pueblo, com ara comunicar a la Comissió Europea diferents aspectes que caldria millorar. Per exemple, la necessitat d’unificar els segells “sense gluten” perquè els consumidors celíacs els identifiquin més fàcilment i també la necessitat d’eliminar les llegendes “Apto para personas celiacas” i “Apto para personas intolerantes”, que s’autoritzen tant als productes que duen el símbol o menció “Sense Gluten” com als productes que duen el símbol o menció “Baix contingut en gluten”, segons el Reglament d’Execució 828/2014, i que poden confondre als consumidors celíacs, posant en risc la seva salut. De totes maneres, tot i que aquestes peticions han estat comunicades a la Comissió Europea, aquesta organització no ha estimat oportú realitzar cap canvi sobre la legislació vigent sobre l’etiquetatge de productes sense gluten.

– Per finalitzar, s’ha presentat l’Esborrany sobre la Gestió d’Al·lèrgens per part dels operadors alimentaris, que ha treballat el Codex Alimentarius i que es debatrà en una pròxima reunió que tindrà lloc al novembre d’aquest 2017.

Leave a Reply