Actualitat, Salut

Què he de saber sobre el Coronavirus (Covid-19) si tinc malaltia celíaca?

La Sociedad Española de Enfermedad Celíaca (SEEC) ha emès un missatge tranquil·litzador a la població afectada per la malaltia celíaca i als seus familiars en relació amb la malaltia per Coronavirus (Covid-19), alhora que un conjunt de consideracions d’interès general i, en particular, per a nens i adults diagnosticats de malaltia celíaca.

1. Tal com passa en altres països, el 80% de les persones afectades tenen entre 30 i 79 anys, i només un 2% són menors de 20 anys, edat per sota de la qual la mortalitat és excepcional.

2. Els símptomes de la malaltia en més d’un 80% dels casos són lleus (febre, tos, expectoració, malestar general), mentre que en aproximadament un 20% dels casos es poden tenir manifestacions clíniques més greus (pneumònia) que requereixen ingrés hospitalari.

3. Les persones amb manifestacions greus de la malaltia tenen malalties de base com hipertensió, malalties cardiovasculars, diabetis avançada i malaltia respiratòria crònica. No s’ha comunicat fins al moment que el fet de patir malaltia celíaca incrementi el risc de contagi ni la gravetat de la malaltia

De fet, els pocs casos comunicats fins al moment en nens han presentat en la seva gran majoria símptomes lleus i una mortalitat considerablement inferior a la registrada en població adulta.

4. Se sap que un subgrup de pacients celíacs tenen una major susceptibilitat a patir certes malalties infecciones produïdes per bactèries encapsulades com Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis i alguns virus com l’Influenza i el virus de l’herpes zoster. Alguns factors que explicarien que aquesta major susceptibilitat són una funció deficitària de la melsa (hipoesplenisme), observada només en alguns casos, i altres com la desnutrició, la deficiència de vitamina D, alteracions en la permeabilitat de la mucosa intestinal i disbiosis (canvis en la composició, diversitat i/o funció de la microbiota (flora) intestinal). Tots aquests factors es podrien agreujar quan els pacients no s’adhereixen de forma estricta a la dieta sense gluten.

5. LA SECC recomana, per tant, que la població de pacients diagnosticats amb malaltia celíaca s’adhereixin de forma rigorosa i estricta a la dieta sense gluten, reforçant el concepte del fet que es tracta de persones sanes que mengen de forma diferent.

En aquest punt, i com a conclusió, la SECC recomana a les persones afectades per malaltia celíaca que segueixin els mateixos consells i recomanacions emesos per diferents Organismes Oficials per evitar el contagi del virus, especialment les recomanacions formulades pel Ministerio de Sanidad.

Podeu trobar més informació aquí.  

Leave a Reply