Material divulgatiu, Salut

Quin vincle tenen l’excés de pes i la Malaltia Celíaca ?

L’excés de pes és una de les principals preocupacions del segle XXI, ja que segons dades de l’ Organització Mundial de la Salut la taxa d’obesitat s’ha triplicat des de 1975. En 2016 més de 1900 milions d’adults patien sobrepès i d’aquests, 650 milions patien obesitat. A més, en aquest mateix any 41 milions d’infants menors de 5 anys patien sobrepès en tot el món.

L’excés de pes es considera un problema de salut pública

D’altra banda, les dades indiquen que la majoria de la població viu en països on l’obesitat i el sobrepès mata més persones que la desnutrició, per això es considera un problema de salut pública.

Però que és l’excés de pes i com s’identifica?

L’excés de pes agrupa dos tipus de situacions produïdes per una acumulació anormal de greix, generada habitualment per un desequilibri entre la ingesta i la despesa calòrica.  Per identificar l’excés de pes cal tenir present l’índex de massa corporal (IMC) que es calcula a partir de la següent fórmula:

        

                                 

IMC

Classificació

<18.5

Baix pes

18.5 – 24.9

Normal

25.0 – 29.9

Sobrepès

> 30.0

Obesitat

Per tant, quan parlem d’excés de pes en referim a l’obesitat que s’identifica amb un IMC igual o superior a 30kg/m2 i al sobrepès condició que es caracteritza per un IMC igual o superior a 25kg/m2. A banda d’aquesta informació, per al dietista – nutricionista és de molta utilitat conèixer la composició corporal per verificar el percentatge de greix i de massa magra, però també per verificar que la pèrdua de pes un cop iniciada la dieta es correspon amb pèrdua de greix.

És fàcil saber en quin IMC ens trobem els adults per què podem trobar aquesta informació en el tiquet que facilita la bàscula de la farmàcia, o fins i tot podem calcular-lo a partir de la fórmula anterior.  

En la població infantil i adolescent aquesta fórmula no és vàlida i es calcula mitjançant taules que fan referència al pes per talla, segons edat i sexe. És el que se’n denomina percentil.

A Espanya un de cada deu menors presenta obesitat

A nivell nacional, la ‘Encuesta Nacional de Salud Espanya 2017’ (Encuesta SEPE) posa de manifest que el 54.5% de la població adulta presenta excés de pes, i d’aquests el 17.4% obesitat. A més, indica que en els darrers 30 anys (1987 -2017) la prevalença d’obesitat ha augmentat i es troba al voltant del 17.4%. També indica un de cada deu menors (10.3%) pateix obesitat.

Té alguna connexió l’excés de pes amb la malaltia celíaca?

Doncs sí. Sabem que la malaltia celíaca és una patologia autoimmune que es desenvolupa en persones amb predisposició genètica davant el consum de gluten amb simptomatologia digestiva o extradigestiva, i per aquest motiu és freqüent associar-la amb persones primes, i de constitució fina. Però el cert és que la realitat s’allunya d’aquesta situació. Segons l’estudi publicat el 2019 Estat Nutricional de la població celíaca infantil i adolescent amb dieta sense gluten a Espanya, els participants celíacs que han seguit la dieta sense gluten, com a mínim durant un any, presenten en un 82.9% dels casos pes dins el rang de normalitat però un 5.7% i un 4.3% tenen sobrepès i obesitat respectivament.

 

Un 5.7% de les persones celíaques que han seguit la dieta sense gluten com a mínim durant un any presenten sobrepès

A més, altres estudis internacionals situen el sobrepès en el moment del diagnòstic de malaltia celíaca entre 8.8% i 20% i durant el seguiment de la dieta sense gluten (DSG) entre 9.4% –  21%. D’altra banda, l’obesitat en el moment del diagnòstic es calcula al voltant del 0-6% i durant la dieta sense gluten entre 0-8.8%, cosa que fa pensar en la composició de la dieta sense gluten i en la freqüència de consum dels productes específics per a celíacs.  

Aquest estudi relaciona els hàbits alimentaris i l’activitat esportiva dels participants, dos factors clau sobre els quals podem influir per al control d’aquesta patologia. N’hi ha molts altres que també intervenen, com ara les relacions socials i familiars, els factors culturals, laborals o religiosos.

Les desigualtats socioeconòmiques incideixen en l’obesitat i el sobrepès, ja que les classes més desfavorides presenten una major prevalença d’obesitat i sobrepès, tant pel que fa als adults com als infants.

I per què preocupa tant l’excés de pes? Antigament es considerava un senyal de salut, ja que només aquells amb poder adquisitiu podien permetre’s menjar sovint i amb quantitat suficient. Avui és ben bé al contrari, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya 2018 (ESCA) les classes socials més desfavorides i les persones sense estudis o amb estudis primaris presenten una taxa de sobrepès i obesitat superiors (14.1% ) en comparació amb aquells amb estudis (3.9%).

Per exemple, el sobrepès augmenta el risc de desenvolupar Diabetes Mellitus Tipus 2, resistència a la insulina, predisposa a patir accidents cardiovasculars i hipertensió, afavoreix fractures òssies i provoca alteracions psicològiques entre d’altres. A més, en el cas de l’obesitat és fàcil mantenir-la al llarg del temps.

I què podem fer davant l’excés de pes?

Sabem que la DSG pot contenir un alt percentatge d’energia i de greixos segons la presència i distribució dels aliments, per aquest motiu comencem per no infravalorar l’aportació calòrica dels productes i per no sobreestimar la despesa calòrica en realitzar activitat física (esportiva o no).

Per establir una dieta sense gluten de qualitat cal prioritzar els aliments genèrics, i per tant, cal conèixer les últimes novetats pel que fa a la seva classificació i també interpretar correctament l’etiquetatge per escollir aquells productes que ens aportin seguretat, però també que es caracteritzen per tenir un millor perfil nutricional.

Cal escollir productes sense gluten que es caracteritzin per un bon perfil nutricional

Un cop siguem conscients de la nostra situació, podrem valorar la necessitat de consultar amb un Dietista Nutricionista especialitzat en Malaltia Celíaca per tal que ens ajudi a implantar uns hàbits alimentaris saludables, sempre respectant els factors necessaris per a dur una dieta sense gluten estricta: aliments aptes i evitar la contaminació encreuada. A més, és habitual veure equips multidisciplinaris on psicòlegs, entrenadors personals, etc. col·laboren amb l’objectiu d’adaptar el tractament  i progressar de manera personalitzada cada cas. Només així s’aconsegueix perdre la por i instaurar nous hàbits!

Beneficis de la pèrdua de pes

La pèrdua de pes no és només una qüestió estètica sinó que comporta beneficis per a la salut i la qualitat de vida. Val a dir que davant l’excés de pes, una pèrdua del 5-10% respecte al pes inicial ja és suficient per a obtenir beneficis en la salut, per tant cal definir objectius realistes, específics, quantificables, i mesurables, tant  a curt com a llarg termini. Només d’aquesta manera aconseguirem incorporar hàbits alimentaris i d’activitat esportiva alhora que mantenir un pes saludable a llarg termini.

 

BIBLIOGRAFIA

Więch P, Chmiel Z, Bazaliński D, et al. The Relationship between Body Composition and a Gluten Free Diet in Children with Celiac Disease. Nutrients. 2018;10(11):1817 doi:10.3390/nu10111817

Parada, A., Mendez, C., & Aguirre, C. (2019). Sobrepeso y obesidad en la enfermedad celiaca activa: posibles mecanismos fisiopatológicos. Revista chilena de nutrición, 46(4), 485-490. /dx.doi.org/10.4067/S0717-75182019000400485 

Garrido-Miguel M, Cavero-Redondo I, Álvarez-Bueno C, et al. Prevalence and Trends of Overweight and Obesity in European Children From 1999 to 2016: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019;173(10):e192430. doi:https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.2430

Programa de Prevenció de l’obesitat infantil de Barcelona – Projecte POIBIN 2018

Encuesta Nacional de Salud. España 2017. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Parada, A., Mendez, C., & Aguirre, C. (2019). Sobrepeso y obesidad en la enfermedad celiaca activa: posibles mecanismos fisiopatológicos. Revista chilena de nutrición46(4), 485-490.

Fernández, C. B., Varela-Moreiras, G., Úbeda, N., & Alonso-Aperte, E. (2019). Nutritional Status in Spanish Children and Adolescents with Celiac Disease on a Gluten Free Diet Compared to Non-Celiac Disease Controls. Nutrients11(10), 2329.

https://elpais.com/elpais/2019/10/11/planeta_futuro/1570804133_027875.html

https://www.ciberobn.es/noticias/dia-mundial-de-la-obesidad-2019-el-peso-de-la-enfermedad

https://www.gasolfoundation.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-PASOS-2019-online.pdf

https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20180524/443804037514/obesidad-infantil-espana-europa-paises-mediterraneos.html

https://elpais.com/sociedad/2019/04/24/actualidad/1556090518_790421.html

https://www.who.int/es/news-room/detail/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk

Leave a Reply