;
  93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

Ajudes econòmiques

Ara per ara, l’únic tractament per a la malaltia celíaca és seguir la dieta sense gluten de forma estricta i sense transgressions durant a tota la vida. Actualment un 7% de la població ha de seguir aquesta dieta per prescripció mèdica d’un especialista. En els darrers anys, la indústria alimentària ha millorat l’oferta de productes sense gluten específics, ja que ha detectat aquesta necessitat. No obstant això, els productes específics sense gluten són més cars que els productes que no contenen aquesta proteïna, el que equival a pagar per persona uns 1.087,72€ més anuals en la cistella de la compra.

 

 

El preu dels productes específics sense gluten                                                                         

 

FACE, entitat col·laboradora amb l’Associació Celíacs de Catalunya, realitza anualment un estudi de l’evolució dels preus dels productes específics, prenent com a base una dieta de 2000 a 2200 calories. A l'informe de preus del 2024 declara que el cost dels productes sense gluten ha incrementat 167,57€ respecte l'any 2023, sent 1.704,40€ la despesa anual destinada a l'adquisició de productes específics sense gluten al 2024. Per altra banda, els preus dels productes amb gluten s'ha estabilitzat i, fins hi tot, disminuït en molts d'ells.

 

L’informe publicat el març del 2024 conclou que la cistella de la compra d’una persona amb celiaquia pot augmentar més de 22,66€/setmana, 90,64€/mes i 1.087,72€/any.

 

 

Semanal

Mensual

Anual

Compra sin gluten

 35,51 €

 142,03 €

 1.704,40 €

Compra con gluten

 12,85€ €

 51,39 €

 616,68 €

Diferencia

 22,66 €

 90,64 €

 1.087,72 €

 

Font: Informe de precios sobre productos sin gluten 2024. FACE.

 

A més a més, com que la malaltia celíaca té un component genètic, el més habitual és que en una mateixa família hi hagi més d’una persona celíaca i això fa que la cistella de la compra s’encareixi de manera exponencial segons el nombre de familiars afectats.

 

 

Absència d’ajudes a Espanya

 

Actualment a Espanya les persones celíaques no compten amb cap ajuda per fer front al seu tractament, una estricta dieta sense gluten.

 

El Defensor del Pueblo, en l’informe “Estudio sobre la situación de las personas celíacas en España” publicat a l’abril 2017, constata “l’absència de mesures de suport públic a Espanya”.

 

Les associacions i col·lectius representants dels malalts celíacs que vam participar en aquest estudi vam mostrar que hi ha diferències importants entre els països dins el territori de la Comunitat Europea i vam reclamar que la implicació del govern és essencial per determinar la protecció de les persones afectades de celiaquia.

                                                                                                                   

El Govern central ja reconeix el greuge econòmic que pateixen les persones celíaques, ja que als membres de dues institucions sota la seva empara, Ministerio de Defensa i MUFACE, els proporciona una ajuda econòmica directa. Les ajudes a militars i funcionaris celíacs de l’Estat, que no es fan extensives a la resta de ciutadans, estan en la línia de les ajudes que ja s’han implementat per tot el col·lectiu celíac a molts països d’Europa, com és el cas de Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.

 

A més a més, l’informe del Defensor del Pueblo confirma que l’assistència o suport del Sistema Nacional de Salut hauria de basar-se en ajudes directes, segons el permès dins l’ordenament jurídic. També recull que, fins al moment, s’han realitzat dos tipus d’accions públiques en territori nacional:

  • Subvencions directes mitjançant una assignació per persona fins a l’esgotament de la partida pressupostària.
  • Subvencions a associacions representants de malalts/tes celíacs/ques per col·laborar en el seu sosteniment i permetre que continuïn amb la labor de formació, informació, representació i suport del col·lectiu celíac, o també perquè aquestes gestionin les ajudes directes als pacients associats.

 

En l'àmbit autonòmic, no hi ha ajudes per a persones celíaques. Tot i així, en l’àmbit local, és possible trobar, de manera periòdica i puntual, algun programa d’ajuda per afavorir l'accés als aliments específics.

 

Dins el territori català la nostra entitat impulsa i treballa amb les autoritats competents per millorar la qualitat de vida del/la pacient celíac/a tant en l'àmbit autonòmic mitjançant Propostes de Resolució en el Parlament com en l’àmbit local mitjançant Mocions als Ajuntaments. Ara per ara, totes les Mocions aprovades contenen un punt específic per assegurar la dieta en persones vulnerables, ja que el seguiment de la dieta sense gluten es complica encara més en famílies amb pocs recursos, on moltes vegades és inviable dur-la a terme.  A més a més, entitats com el Banc d’Aliments o les seves entitats beneficiàries no tenen la capacitat de subministrar producte sense gluten (pa / farina o pasta) de manera continuada, ja que depenen de les donacions puntuals d’entitats mercantils i no tenen programes específics per a celíacs. Aquest fet suposa que els celíacs en situació de vulnerabilitat transgredeixin la dieta de manera continuada, fet que pot derivar a curt, mitjà i llarg termini en conseqüències de salut greus. 

 

Material de consulta:

  • Mocions i Propostes de Resolució
  • Programa Creu Roja finançat per Diputació per cobrir les necessitats de celíacs menors en risc d’exclusió a la Província de Barcelona.
  • l’Annex 1 “Ajudes econòmiques per celíacs a Europa”
  • Informe de precios sobre productos sin gluten 2022. FACE

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM