Usuari Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Avís legal

Avís Legal – Condicions Generals d'Ús.

 

La pàgina web www.celiacscatalunya.org (en endavant Site) gestionada per l'Associació SMAP-CELIACS DE CATALUNYA és un lloc web destinat a facilitar informació sobre les patologies relacionades amb la ingesta del gluten.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que:

La nostra denominació social és: SMAP-CELIACS DE CATALUNYA.

El nostre CIF és: G08841751.

Domicili social: C/ Independència, 257 – 08026, Barcelona.

L'Associació inscrita amb número 24652 del Registre Nacional d'Associacions.

El nostre e-mail és: info@celiacscatalunya.org

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

SMAP-CELIACS DE CATALUNYA és propietària del nom del domini www.celiacscatalunya.org, íntegrament, incloent-hi el disseny del web, estructura, distribució, textos, continguts, logotips, marques, imatges, dibuixos, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu. Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del web per a usos diferents de la legítima informació dels serveis o productes oferts.

 

L'autoria dels continguts del web, així com els monogràfics que hi apareixen editats per l'Associació Celíacs de Catalunya, han estat redactats pels membres del seu departament tècnic-científic (Sra. Elisenda Vilchez - Tecnòloga dels aliments, Sra. Elena Mora - dietista i la Sra. Elisa Mora -biòloga) amb la revisió tècnica de la comissió científica de la seva Junta Directiva (Dra. Gemma Castillejo - gastroenteròloga pediàtrica, Dra. Anna Gibert – doctorada en tecnologia dels aliments i farmàcia, i Sra. Núria Camats - Tecnòloga dels aliments).

 

3. USUARIS: L'accés i/o ús dels Sites de la SMAP - Celíacs de Catalunya atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 

4. ÚS DEL SITE: el lloc web de la SMAP - Celíacs de Catalunya proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, eines, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet propietat de la SMAP - Celíacs de Catalunya, i als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Site.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest Registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

 

5. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que SMAP - Celíacs de Catalunya ofereix a través de la seva Site i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la SMAP- Celíacs de Catalunya, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La SMAP - Celíacs de Catalunya es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, La SMAP - Celíacs de Catalunya no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES: La SMAP - Celíacs de Catalunya compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui sol·licitar a la SMAP - Celíacs de Catalunya, farà saber a l'USUARI de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, LA SMAP – Celíacs de Catalunya informa que acompleix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

 

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: La SMAP - Celíacs de Catalunya no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

8. MODIFICACIONS: La SMAP - Celíacs de Catalunya es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.

 

9. OCUPACIÓ DE COOKIES: La SMAP - Celíacs de Catalunya podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI pel seu Site. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per la SMAP - Celíacs de Catalunya sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als Continguts.

 

10. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervíncles feia altres llocs d'Internet, La SMAP - Celíacs de Catalunya no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

11.. DRET D'EXCLUSIÓ: La SMAP - Celíacs de Catalunya es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

12. GENERALITATS: La SMAP - Celíacs de Catalunya perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

13. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: La SMAP - Celíacs de Catalunya podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre La SMAP - Celíacs de Catalunya i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


 

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals de la SMAP - Celíacs de Catalunya

 

1. Política i Clàusules de Privacitat.

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per la SMAP - Celíacs de Catalunya. Aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es recaptin dades de caràcter personal, sense perjudici de l'indicat en la "Clàusula de Privacitat" aplicable a cada formulari concret.

 

2. ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES.

La SMAP - Celíacs de Catalunya té plena consciència de l'ús i tractament que s'ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris a les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per remetre'ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

 

3. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES.

La SMAP - Celíacs de Catalunya es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure guardar-los, i adoptaran les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, d'acord amb l'establert pel RLOPD. No obstant això, la SMAP - Celíacs de Catalunya no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

4. ÚS DE COOKIES.

La Web www.celiaccatalunya.org, propietat de la SMAP - Celíacs de Catalunya utilitza cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor del lloc web situa en el disc dur de l'equip de l'usuari per recollir dades estadístiques sobre la seva navegació en la web i permetre la visualització de continguts publicitaris. No contenen dades personals. L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de cookies o suprimir-los una vegada hagi finalitzat la seva navegació en el lloc web. No obstant això la SMAP - Celíacs de Catalunya aconsella i agraeix que s'activi l'acceptació de cookies per poder obtenir dades més precises que permetin millorar el contingut i adaptar-ho a les preferències de l'usuari. La SMAP - Celíacs de Catalunya no es responsabilitza que la desactivació de les cookies pugui impedir el bon funcionament de les pàgines Web.

 

5. Subscripció I Registre.

En cas que vostè decideixi subscriure's, se li sol·licitaran una sèrie de dades personals imprescindibles amb la finalitat de gestionar els productes o serveis sol·licitats (nom, cognoms, email, adreça postal, etc.). Igualment se li podrà requerir que aporti voluntàriament una sèrie de dades complementàries destinades a labors d'informació i comercialització d'ofertes, serveis, o activitats relacionades amb els mateixos i limitades a les activitats i serveis de la SMAP - Celíacs de Catalunya.

 

6. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar qualsevol modificació en aquests, i quedant la SMAP - Celíacs de Catalunya exempta de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això. La SMAP - Celíacs de Catalunya es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

7. ACCÉS a les DADES.

Cap tercer aliè als responsables anteriorment esmentats podrà accedir en cap cas directament a les seves dades personals sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió, excepte els considerats responsables del tractament, els quals necessiten accedir per prestar el servei de gestió o desenvolupament de l'activitat.

 

8. DRETS DE L'USUARI.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a les adreces indicades en el punt 1, identificant-se i concretant la seva sol·licitud, i aportant fotocòpia del DNI o document equivalent. Igualment poden enviar un correu electrònic a l'adreça info@celiacscatalunya.org. Per favor, tingui en compte el procediment del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre en el seu article 25 a l'efecte d'exercir els seus drets.

 

9. COMUNICACIONS COMERCIALS.

La SMAP - Celíacs de Catalunya, en virtut de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cap cas remetran publicitat i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial als usuaris sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix tampoc remetran missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviaran cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

 

10. BAIXA DE COMUNICACIONS EN FORMAT ELECTRÒNIC.

La SMAP - Celíacs de Catalunya informa els usuaris que, en cas d'haver sol·licitat l'enviament de missatges comercials o alertes en format electrònic, podran donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho a info@celiacscatalunya.org

Fes-te soci/sòcia Fes-te soci empresa

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

ÚLTIMES NOTICIES