Usuari Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Avís legal

La pàgina web www.celiacscatalunya.org, gestionada per l'Associació SMAP-CELIACS DE CATALUNYA (les seves dades identificatives apareixen al final d'aquest Avís legal), és un lloc web destinat a facilitar informació per a persones celíaques i amb Dermatitis Herpetiforme.

 

SMAP-CELIACS DE CATALUNYA es reserva el dret de modificar sense previ avís les característiques d'aquest web i el seu Avís legal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

SMAP-CELIACS DE CATALUNYA és propietària del nom del domini www.celiacscatalunya.org, íntegrament, incloent-hi el disseny del web, estructura, distribució, textos, continguts, logotips, marques, imatges, dibuixos, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu. Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del web per a usos diferents de la legítima informació dels serveis o productes oferts.

 

L'autoria dels continguts del web, així com els monogràfics que hi apareixen editats per l'Associació Celíacs de Catalunya, han estat redactats pels membres del seu departament tècnic-científic (Sra. Elisenda Vilchez - Tecnòloga dels aliments, Sra. Elena Mora - dietista i la Sra. Elisa Mora -biòloga) amb la revisió tècnica de la comissió científica de la seva Junta Directiva (Dra. Gemma Castillejo - gastroenteròloga pediàtrica, Dra. Anna Gibert – doctorada en tecnologia dels aliments i farmàcia, i Sra. Núria Camats - Tecnòloga dels aliments).

 

RESPONSABILITAT D'SMAP-CELIACS DE CATALUNYA I ENLLAÇOS

SMAP-CELIACS DE CATALUNYA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat d'una circumstància de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d'Internet, etc. Tampoc garanteix que el web vagi a funcionar constant, fiablement i correctament, sense retards o interrupcions.

 

SMAP-CELIACS DE CATALUNYA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les webs de tercers als quals es pugui accedir a través d'enllaços des de www.celiacscatalunya.org. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en el web de destí. En el cas que SMAP-CELIACS DE CATALUNYA tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

SMAP-CELIACS DE CATALUNYA en compliment dels Articles 5 i 6 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pels quals es regula el dret d'informació en la recollida de les dades i el consentiment de l'afectat, adverteix sobre els següents extrems:

 

Les dades facilitades per vostè a través del nostre correu electrònic, formulari de contacte, formulari d'alta de socis o recuperació de contrasenyes passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'SMAP-CELIACS DE CATALUNYA i seran utilitzades per gestionar correctament les seves peticions de servei.

 

Així mateix, prèvia autorització expressa por part seva, les dades que ens faciliti podran utilitzar-se per realitzar enviaments informatius sobre serveis de l'Associació i/o enviaments de butlletins electrònics sigui per medis convencionals o electrònics.

 

Vostè podrà, en tot moment, mitjançant sol·licitud per escrit o via correu electrònic, exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant: SMAP-CELIACS DE CATALUNYA adreça de correu electrònic info@celiacscatalunya.org.

 

Les fotografies dels pacients que apareixen en aquest web han estat publicades amb el seu consentiment.

 

Legislació I Jurisdicció APLICABLE

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació del text legal són els jutjats i tribunals de Barcelona i es sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

 

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que:

La nostra denominació social és: SMAP-CELIACS DE CATALUNYA.

El nostre CIF és: G08841751.

Domicili social: C/ Independència, 257 – 08026, Barcelona.

L'Associació inscrita amb número 24652 del Registre Nacional d'Associacions.

El nostre e-mail és: info@celiacscatalunya.org

Fes-te soci/sòcia Fes-te soci empresa

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

ÚLTIMES NOTICIES