;
  93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

Complicacions associades

Malgrat els avenços en el coneixement de la celiaquia i el desenvolupament i perfeccionament de les proves de diagnòstic, la malaltia celíaca continua sent una entitat infradiagnosticada. Aquest retard o absència de diagnòstic, així com la ingesta voluntària o involuntària de gluten (transgressions), pot tenir conseqüències greus per a la salut de les persones afectades. La persona que pateix una afecció autoimmunitària té major risc de patir una altra malaltia autoimmunitària.

 

La dieta sense gluten realitzada de forma estricta prevé les complicacions i redueix la mortalitat al llarg termini.

 

Complicacions per la salut a llarg termini a causa d’una celiaquia no diagnosticada ni tractada:

 • Anèmia ferropènica
 • Inici prematur de l'osteoporosi o osteopènia
 • Infertilitat i avortaments involuntaris de repetició
 • Intolerància secundària a la lactosa
 • Deficiències de vitamines i minerals
 • Trastorns del sistema nerviós central i perifèric
 • Limfomes intestinals i altres càncers gastrointestinals
 • Mal funcionament de la vesícula biliar
 • Insuficiència pancreàtica
 • Manifestacions neurològiques, incloent-hi atàxia, convulsions epilèptiques, migranya, neuropatia, miopatia i leucoencefalopatia multifocals
 • Ansietat
 • Depressió
 • Síndrome de l’intestí irritable (SII)
 • Artritis idiopàtica juvenil (AIJ)
 • Malaltia de Sjögren
 • Malaltia de tiroides
 • Síndrome de Turner
 • Diabetis tipus 1
 • Síndrome de Williams

Hi ha diverses malalties i afeccions que poden estar directament relacionades amb la celiaquia. Algunes de les més freqüents són: 

 

Diabetis Tipus 1

 

La celiaquia i la diabetis són malalties que afecten l’absorció i el metabolisme de nutrients a l’organisme. La dieta sense gluten intervé en el control d’ambdues: d’una forma total en la celiaquia o parcial, en la diabetis. Les persones amb diabetis insulinodependent (Tipus 1) tenen més possibilitats de desenvolupar la celiaquia que la resta de la població, de fet, entre el 4.9% i el 8.4% de les persones diagnosticades de celiaquia també pateixen diabetis tipus 1. Aquesta forta associació entre ambdues malalties sosté la conveniència de realitzar un cribratge sistèmic per malaltia celíaca a pacients amb diabetis dependents d’insulina. La recuperació de la mucosa es produeix en general al voltant de l’any, tot i que hi ha excepcions on es triga més temps a recuperar-se, com és el cas de les persones diabètiques en qui l’adherència i adaptació des de l’inici encara és més influent. No existeix cap relació entre la diabetis tipus 2 i la celiaquia.

 

Malalties Tiroidees

 

La celiaquia està present de forma molt significativa en pacients amb malalties tiroidees amb base autoimmune com ara la malaltia de Graves i la tiroïditis de Hashimoto. Cal tenir present que la prevalença d’aquestes patologies es troba entre el 2 i el 7% en la població en general, mentre que un 26% de malalts de celiaquia manifesten serologia de malaltia tiroidea. La coexistència d’ambdues malalties ve donada per la predisposició genètica i l’associació amb el gen que codifica l’antìgen 4.

 

Osteoporosi

 

La celiaquia no diagnosticada, així com la falta d’adherència a la dieta sense gluten, provoca la malabsorció de calci, vitamina D i altres nutrients provocant que els ossos es tornin porosos, fràgils i es trenquin amb facilitat. Algunes investigacions suggereixen que fins i tot amb la dieta sense gluten, les persones celíaques poden necessitar un nivell superior de calci que d'altres persones per a mantenir la bona salut de l'os.

 

Infertilitat

 

L’absència de diagnòstic i la celiaquia no tractada és una causa freqüent d’avortaments recurrents i, a més a més, pot provocar parts prematurs, menopausa precoç i problemes de fecundació, entre altres complicacions. Pel que fa als homes amb malaltia celíaca no tractada, hi ha una gran incidència de disfunció erèctil i alteracions en el recompte d’esperma. La malabsorció de zinc, àcid fòlic i seleni és la responsable d’aquesta complicació, la qual reverteix amb el seguiment d’una acurada dieta sense gluten a partir del diagnòstic de la malaltia.

 

 

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM