;
  93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

Finalitats esmentades

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals facilitades, inclosos aquells que facin referència a l'estat de la seva salut, passaran a formar part d'un fitxer titularitat i responsabilitat de SMAP-CELÍACS DE CATALUNYA, amb N.I.F. G08841751. Aquests seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva inscripció dins de l'associació, gestionar el cobrament de l'aportació anual i si escau, enviar informació sobre l'activitat de SMAP-Celíacs de Catalunya.

 

Podrà exercir, el dret d'accés, rectificació, supressió i altres drets reconeguts en la normativa esmentada, enviant la seva sol·licitud a l'adreça C/Independència 257, 08026 Barcelona, o al correu electrònic info@celiacscatalunya.org. Podrà sol·licitar més informació sobre com tractem les seves dades al correu electrònic facilitat.

 

Així mateix, en compliment de la normativa citada, és necessari marcar amb una creu les caselles de verificació. En el cas que marquin el NO, entendrem que no ens autoritza aquest tractament.

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM