Usuari (email) Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

La Celiaquia


La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de caràcter permanent en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten que provoca una atròfia de les vellositats de l’intestí prim que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients dels aliments

 

El gluten és una proteïna que es troba als cereals blat, ordi, sègol, civada, espelta, kamut® i triticale.


Com es manifesta?


Es pot manifestar a qualsevol edat i pot presentar símptomes o no. No existeix un símptoma característic, el que dificulta molt el seu diagnòstic. Hi ha persones que pateixen pèrdua de pes, en alguns nens es pot donar retard en el creixement, també pot produir vòmits, diarrees, distensió abdominal, anèmia ferropènica, alteracions del caràcter, infertilitat…
Alguns celíacs només presenten un d’aquests símptomes, altres, els que denominem asimptomàtics, no arriben a presentar cap d’aquests, encara que la ingesta de gluten també els afecta danyant l’aparell digestiu.


Com es diagnostica?


S’està avançant molt en aquest tema, però fins ara l’única prova fiable pel diagnòstic és la biòpsia de l’intestí. També es sol utilitzar com ajuda en el diagnòstic les proves dels anticossos antitransglutaminasa i anticossos antiendomisi, a més de les proves genètiques.

En moltes ocasions, una prova tan senzilla com una anàlisi serològic pot donar-nos indicis que una persona pot ser celíaca.


Quin tractament hi ha?

 

Ara per ara, l’únic tractament per pal•liar els efectes de la celiaquia és mantenir una estricta dieta sense gluten de per vida, amb el que s’aconsegueix de forma gradual la total reparació de la lesió intestinal. La recuperació serà permanent a condició de no exposar l’intestí a nous contactes amb el gluten. La ingesta de petites quantitats de gluten de manera continuada pot causar trastorns importants.


A qui afecta?

 

La incidència de la celiaquia a Europa és calcula que és d'1 per cada 100 persones, el que la converteix en la condició genètica amb més prevalença en el món occidental. La dificultat del seu diagnòstic fa que el 85% dels casos estiguin encara per diagnosticar, per això entre els metges és coneguda l’expressió "els celíacs no es troben, s’han de buscar".


Dieta sense gluten


La persona celíaca ha d’evitar durant tota la seva vida ingerir aliments que continguin gluten, i que poden trobar-se en diferents productes, com ingredient, com additiu, com suport d’additius i aromes o bé com impuresa.

 

Es pot menjar tot tipus d’aliments naturals que no continguin gluten en origen com carn, peix, ous, llet, cereals sense gluten en gra (arròs, blat de moro, tapioca, blat sarraí, entre d’altres), llegums, tubercles, fruites, verdures i hortalisses. A més, existeixen aliments específics per celíacs, elaborats amb cereals aptes.

 

El Reglament (CE) 41/2009, sobre la composició i etiquetatge de productes alimentaris apropiats per persones amb intolerància al gluten regula el contingut en gluten que poden tenir els aliments destinats a les persones intolerants, i les mencions que poden figurar a l’etiqueta dels aliments ordinaris i en la dels específics.

 

És important llegir atentament l’etiquetatge dels productes alimentaris, vigilar que no es produeixi el que es denomina “contaminació creuada” en la seva elaboració (que no es barregin els productes sense gluten amb altres que el continguin) i que s’elaborin en llocs nets i amb utensilis propis.