;
  93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

El Pacte del Celíac

El «Pacte del Celíac» és propietat de la Generalitat de Catalunya i és l’Agència Catalana de Consum qui el promou i el gestiona.

 

Aquest pacte que té per objectiu millorar la informació de l'etiquetatge dels productes alimentaris. Com a conseqüència d'aquest pacte, la Generalitat ha registrat un nou model d'etiqueta que permet identificar d'una manera gràfica si l'aliment és apte o per a persones celíaques. En el cas que el producte sigui «apte per a celíacs» s'ha d'utilitzar un dels dos distintius següents, en funció de l'espai i d'altres circumstàncies, és a dir, el símbol de l'espiga barrada o el símbol de l'espiga barrada més la informació «apte per a celíacs».

 

                                                                        Amb aquest pacte es proposa un símbol per declarar la presència de gluten amb el límit de 20ppm. És totalment voluntari i gratuït, està disponible per a tots els fabricants de productes de consum normal (no específics per a persones celíaques) que vulguin utilitzar-lo, i validat per a tot l’Estat espanyol.

 

El fabricant, mitjançant un sistema d’autocontrol intern, garanteix el compliment dels requisits establerts per la legislació vigent pel que fa al gluten, cosa que determina un contingut en gluten en el producte final inferior al llindar màxim (20ppm).

 

Es poden consultar les empreses que etiqueten amb el Pacte del Celíac aquí.

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM