Usuari (email) Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Plecs de Condicions

El Projecte Restauració Sense Gluten neix amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’establiments /col·lectivitats amb oferta gastronòmica apta per a celíacs, davant la dificultat que es troba aquest col·lectiu a l’hora de sortir a dinar fora de casa, per tal de millorar la seva qualitat de vida i aconseguir, d’aquest manera la normalització social del col·lectiu.

 

L’Associació Celíacs de Catalunya atorga l’acreditació “Sense Gluten” a aquelles empreses de restauració col·lectiva amb personal format especialment en la elaboració de productes per a celíacs, que disposen de procediments de control de la contaminació encreuada per gluten en tot el procés d’elaboració i estan conscienciats amb la responsabilitat de seguir-los de forma rigorosa.

 

Aquesta acreditació genera confiança i tranquil·litat en el col·lectiu celíac, i a més les empreses de restauració col·lectiva que l’obtenen gaudeixen d’un avantatge competitiu, ja que les administracions en concursos públics poden especificar aquest servei com a requisit indispensable per a l’adjudicació o atorgar punts addicionals.

Des de l’Associació oferim un servei de formació, assessorament i suport continuat per a les empreses que vulguin elaborar productes sense gluten i oferir un servei responsable i de qualitat al col·lectiu celíac. 

 

Plec de condicions_Restaurants-Hotels

 

Plec de condicions_Minoristes (Pastisseries, Geladeries, Carnisseries...)

 

Plec de condicions_Obradors

 

Plec de condicions_Grups

 

Plec de condicions_Restauració Colectiva