Usuari (email) Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Projectes

 

Fa ja alguns anys vam començar a treballar des de l'associació per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques, i en aquests llargs anys de reivindicació i lluita constant hem avançat, i molt.

 

Hem assolit fites impensables temps enrere: la nostra societat està cada vegada més sensibilitzada, té més informació i les persones celíaques tenen al seu abast cada vegada més aliments i de major qualitat.

 

Retrocedint en el temps recordem quan participàvem activament, junt amb el Ministeri de Sanitat, en la redacció de la Directiva europea que limitava per primera vegada el contingut de gluten en un producte perquè aquest pogués incorporar la llegenda sense gluten. Aquesta Directiva i la seva aplicació en el Reglament sobre la composició i l'etiquetatge de productes alimentaris adients per persones amb intolerància al gluten, donà als fabricants, per fi, un marc jurídic que els permetia etiquetar de forma correcta els seus productes.

 

Avui els sectors de l'alimentació i la distribució han entès els nostres arguments, i han trobat altres que se'ls han fet propis. Però malgrat això, encara ens queda molt treball per fer.

 

A continuació presentem alguns dels projectes en els quals estem treballant actualment en aquesta direcció.

 

Accions Institucionals

 

El 20 de novembre vivíem una Jornada històrica per tots els celíacs i celíaques, amb l’aprovació de la Resolució que pretén millorar la qualitat de vida del nostre col·lectiu, al ple de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, per unanimitat i amb la presència de representants de la nostra associació

 

El text aprovat recull les principals reivindicacions que al llarg d’aquests darrers mesos hem presentat des de l’associació a tots els grups polítics del nostre país, en les diferents reunions mantingudes amb cadascun dels seus representants.

 

La Resolució insta al govern de la Generalitat a demanar al govern central una rebaixa de l’IVA dels productes alimentaris sense gluten fins al tipus superreduït del 4%, al ser considerats productes de 1a necessitat pel celíac, i l'aprovació d’ajuts econòmics o beneficis fiscals per les persones celíaques.

 

A més d’aquestes dues peticions al govern central, que són bàsiques per la millora de la qualitat de vida, la Resolució inclou fins a 6 punts més:

 

  • Controls d'inspecció en seguretat alimentària, principalment, pel que fa a l'etiquetatge,
  • Renovació del Pacte del Celíac en col·laboració amb la Generalitat,
  • Inici de campanyes de sensibilització al sector restaurador i hoteler,
  • Sensibilitzar als professionals sanitaris per millorar la diagnosi de la celiaquia,
  • Obligatorietat d’implementar els protocols necessaris perquè els menjadors escolars i universitaris disposin de menús aptes per celíacs, i
  • Divulgar institucionalment la celiaquia per incrementar la conscienciació social.

 

Accions de Sensibilització i Conscienciació

 

Campanya de sensibilització i conscienciació als restauradors catalans

A Catalunya actualment 75.000 famílies tenen entre els seus membres una persona amb intolerància al gluten. Malgrat que són molts els avanços aconseguits en l’àmbit legal i social, les persones celíaques  tenen davant una barrera insuperable, accedir amb les seves famílies i amics a un restaurant, ja que només el 2,7% dels establiments culinaris catalans, uns 360 aproximadament, ofereixen menús sense gluten en l’actualitat.

 

L'octubre del 2013 vam engegar des de la nostra associació una campanya de sensibilització entre els operadors del sector hoteler i de restauració  perquè incorporin a la seva carta menús sense gluten.

 

A la campanya, en la que encara estem treballant, hem comptat amb el suport de cuiners i restaurants de reconegut prestigi com Oriol Ivern, del restaurant Hisop; Xavier Franco, del Saüc; Quim Casellas de Casamar; o Felip Llufriu de Roca Moo, entre d’altres. Tots amb una o més estrelles Michelin.

                       

 

Etiquetatge dels productes sense gluten

Abans hem parlat de quan fa ja alguns anys vam aconseguir establir un marc jurídic que permetia als fabricants etiquetar els seus productes sense gluten.

 

Actualment, des de l'associació oferim als fabricants l'etiquetatge dels seus productes sense gluten mitjançant la utilització de dos símbols:

 

 

El Pacte del Celíac, símbol promogut des de la Generalitat de Catalunya, a traves de la seva Agència Catalana de Consum conjuntament amb la nostra entitat, amb l’objectiu de millorar la informació en l’etiquetatge dels productes alimentaris, i

clicar imatge

     
     

El Símbol Internacional de l’Espiga Barrada, la marca internacionalment més reconeguda, i la que ofereix major confiança i seguretat als 5 milions de celíacs europeus, segons les darreres estimacions.

El Símbol garanteix que les empreses que l’utilitzen al seu etiquetatge compleixen amb els estrictes estàndards de producció que exigeix l’Associació de Societats Europees de Celíacs, qui va delegar el 2010 la concessió del seu ús i control a les seves associacions membres d’arreu Europa, entre les que es troba la nostra entitat.

clicar imatge