Usuari (email) Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Un dels àmbits de treball de l'Associació Celíacs de Catalunya són les escoles i altres centres educatius i per a tal fi hem desenvolupat el “Projecte Escoles” amb el qual s’informa, forma i assessora professors, personal de cuina i monitors escolar, per garantir la seguretat de l'infant celíac en l’àmbit escolar i la seva correcta integració.

 

Entre les bases per a aconseguir una escola inclusiva i segura esdevé vital la formació, assessorament i acompanyament del professorat així com el foment de la solidaritat. Conviure amb la celiaquia dins l’aula no és difícil, però sí que comporta un canvi d’hàbits, que un cop s’integren i esdevenen rutinaris, no suposen cap complicació.

 

El professorat i resta de personal del centre ha de conèixer la malaltia per tal de vetllar dins de l’aula per a la seguretat del infant celíac i detectar els possibles símptomes que apareixen davant la contaminació per gluten.

 

Per tal de facilitar aquesta tasca al personal docent, hem elaborat entre altres documents la Guia Pràctica "La Celiaquia a l'escola" on proposem un seguit de pautes i protocols per aplicar a les diferents situacions que es donen amb més freqüència.
 

L’Associació Celíacs de Catalunya resta a disposició d’aquells centres educatius que requereixin assessorament addicional per implementar protocols que garanteixin la seguretat del nen celíac o la nena celíaca a l’escola.