Usuari (email) Clau d'accés
           
          Català Español           Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Que és?

La sensibilitat al Gluten no Celíaca es diagnostica en pacients en els quals hi ha evidència que la patologia que pateixen sigues causada per la ingesta de gluten, però se'ls ha descartat prèviament que siguin celíacs o que tinguin al·lèrgia al gluten.

 

A diferència de la persona celíaca, la persona sensible al gluten presenta els anticossos i els marcadors de susceptibilitat negatius, i les biòpsies duodenals realitzades els han sortit negatives o amb canvis mínims.

 

Des del punt de vista clínic no es diferencia gaire ambdues condicions, encara que els símptomes de la persona sensible al gluten són sobretot  manifestacions extradigestives, com alteracions del comportament, dolor d’ossos i articulacions, pèrdua de pes, fatiga crònica o enrampades, entre d’altres.

 

Els anticossos antitransglutaminasa tisular són negatius i la mucosa intestinal mostra, en alguns casos, lesions Marsh1, encara que pot no presentar cap tipus de lesió.

Des del punt de vista genètic, només el 50% dels afectats presenten les proteïnes de risc de la celiaquia HLA-DQ2 ó HLA-DQ8.

 

El diagnòstic es confirma quan, una vegada descartada la celiaquia i l’al.lèrgia al blat, s’aprecia una millora en fer la dieta sense gluten i la recaiguda del pacient quan el gluten és reintroduït en la seva alimentació. El tractament és, per consegüent, dieta sense gluten estricta i al llarg de tota la seva vida.