93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

Sensibilitat al gluten no Celíaca

La sensibilitat al Gluten no Celíaca es diagnostica en pacients en els què hi ha evidència que la patologia que pateixen està causada per la ingesta de gluten però se’ls ha descartat  prèviament que siguin celíacs i l’ al·lèrgia al blat.

 

A diferència de la persona celíaca, la sensible al gluten presenta els anticossos i  els marcadors de susceptibilitat negatius, a més de les biòpsies duodenals realitzades negatives  o amb canvis mínims.

 

Des del punt de vista clínic no es diferencia gaire ambdues condicions, encara que els símptomes de la persona sensible al gluten són sobretot  manifestacions extradigestives, com alteracions del comportament, dolor d’ ossos i articulacions, pèrdua de pes, fatiga crònica o enrampades, entre d’altres.

 

Els anticossos antitransglutaminasa tisular són negatius i la mucosa intestinal mostra, en alguns cassos, lesions Marsh1, encara que pot no presentar cap tipus de lesió. 

Des del punt de vista genètic, només el 50% dels afectats presenten les proteïnes de risc de la celiaquia HLA-DQ2 ó HLA-DQ8.

 

El diagnòstic es confirma quan, una vegada descartada la celiaquia i l’ al.lèrgia al blat, s’aprecia una millora  a fer la deta sense gluten i la recaiguda del pacient quan el gluten és reintroduit  en la seva alimentació. El tractament és, per conseqüent, dieta sense luten estricta i al llarg de tota la seva vida.

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM