Page 1 - Revista Celiacs de Catalunya
P. 1
"FA 20 ANYS QUE SÓC SOCI I HIVERN 2019 | REVISTA Nº10
PUC ASSEGURAR QUE HI HA UNA
GRAN DIFERÈNCIA ENTRE COM
EREN LES COSES EL 1999 I COM
SÓN ACTUALMENT"
JOSÉ MOLINA, president de
l'Associació Celíacs de Catalunya

LA FORÇA D'ASSOCIAR-NOS

Dia Internacional de la Celiaquia • Simposi Internacional de Malaltia Celíaca
• La transició dels infants celíacs a l’adolescència • Entrevista al nou president

de l’Associació • La gran tasca de les delegacions de l’Associació
   1   2   3   4   5   6