;
  93 412 17 89        info@celiacscatalunya.org                   
Socis ES

Marca de l’Espiga Barrada

La Marca de l’Espiga Barrada és propietat de l’Associació de Societats de Celíacs d’Europa (AOECS) i està registrada i protegida dins el territori de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Croàcia, Montenegro, Sèrbia i Bòsnia Hercegovina.

 

L’Espiga Barrada permet als clients celíacs una identificació ràpida en el moment de la compra. D'una banda, això és de molta utilitat quan el client no coneix de forma segura el contingut en gluten del producte, o també quan viatja i no coneix l’idioma en què l’etiquetatge detalla la informació alimentària. D’altra banda, per al fabricant és una garantia de seguretat i qualitat en posar de manifest l'estàndard de treball avalat per un sistema de gestió del gluten implantat en tota la fase de producció, des de les matèries primeres fins al producte final.

 

La marca de l’Espiga Barrada aplica a productes alimentaris, tant aliments com begudes, que reuneixen els criteris establerts a l’estàndard AOECS. Fabricants i minoristes poden fer-ne ús i aconseguir un avantatge competitiu en el mercat sense gluten, ja que aquesta marca només pot ser emprada sota llicència.

 

Un cop obtinguda la llicència, l’Espiga Barrada pot ser emprada en l’embolcall dels productes envasats però també en materials de promoció i publicitat dels productes sota llicència en el color desitjat.

 

Els tràmits per obtenir la llicència de l’Espiga Barrada poden iniciar-se a Espanya amb dues associacions de celíacs, l’Associació Celíacs de Catalunya i FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos Españolas). L’Associació Celíacs de Catalunya som membres d’AOECS i tenim potestat per atorgar llicències als operadors alimentaris.

 

El procés d’obtenció de la llicència consta d’una fase d’auditoria que verifica el compliment de l’estàndard AOECS en la planta de producció i que ha de ser realitzada per empreses de certificació acreditades per ENAC. Els mateixos requisits han de complir els laboratoris que s’encarreguen de l’anàlisi de mostres. Posterior a l’auditoria es realitzen els tràmits administratius i la signatura del contracte, que té una durada indefinida però que cal renovar anualment.

 

El cost de l’obtenció o renovació de la llicència es calcula de manera individualitzada per a cada operador alimentari, i consta d’unes despeses fixes i unes variables segons si es produeix exportació o no. 

 

Actualment, més de 20.000 productes han estat llicenciats amb la marca de l’Espiga Barrada i més de 1.000 empreses han estat llicenciades en el territori dels països que conformen l’AOECS. A més, segons enquestes realitzades, el 88% dels consumidors celíacs reconeixen aquest segell i el 78% coincideixen que els aporta més seguretat.

 

L’ús de la Marca de l’Espiga Barrada està estrictament controlat i monitoritzat per l’AOECS i les associacions membre a través de l’Oficina de Protecció de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (UIPO), de manera que en fer-ne us sense autorització se sol·licitarà la seva retirada i, en cas de no produir-se, s’iniciaran els procediments legals.

 

 

 

Qui pot sol·licitar una llicència?

 

Els productors d’aliments sense gluten i els distribuïdors, i exclusivament per a la marca de titularitat pròpia.

 

En cap cas aquest segell podrà ser emprat per identificar els establiments alimentaris (restaurants, obradors, etc.), els seus productes d’elaboració pròpia ni les comunicacions o accions de màrqueting. 

 

 

Quins beneficis aporta l’ús de l’Espiga Barrada?

 

El principal benefici que aporta és el reconeixement nacional i internacional per part dels consumidors que han de seguir la dieta sense gluten per prescripció medica, actualment un 7% de la població (1% de celíacs i 6% sensibles al gluten/blat no celíacs).

  • Diferenciació competitiva dels productes per la seguretat i confiança que aporta al consumidor.
  • Una única llicència permet usar aquest segell en tot el territori de la Unió Europea. També fora.
  • Utilització del segell en el packaging de tots els productes llicenciats, però també en les estratègies de màrqueting, al web, les promocions i els punts de venda.
  • Altres beneficis determinats pel fet de tramitar-ho amb l’Associació Celíacs de Catalunya. Més informació a: espigabarrada@celiacscatalunya.org.

 

 

Quins productes poden identificar-se amb l’Espiga Barrada?

 

Només els productes processats o amb múltiples ingredients poden dur aquest segell. A més a més, cal que els productes reuneixin un seguit de criteris que assegurin un contingut en gluten inferior a 20ppm, tal com estableix la legislació actual, tenint en consideració tant els ingredients com el procés d’elaboració.

 

Alguns exemples de productes que es poden llicenciar són les carns processades (carn picada, hamburgueses, embotits...), les farines, la fruita seca fregida o amb altres ingredients, etc.

 

 

Quins productes no poden identificar-se amb l’Espiga Barrada?

 

Aquells productes compostos per un únic ingredient o que no han sofert cap procés de transformació o elaboració. Són els productes considerats «genèrics» o «lliures de gluten per naturalesa». Són exemples de productes genèrics la fruita, la llet, el peix, la carn, etc. Tampoc poden dur el símbol aquells productes que no han estat envasats.

 

 

Si estàs interessat a sol·licitar la llicència, què has de fer?

 

Si estàs interessat a certificar els teus productes amb la marca de l’Espiga Barrada, inscriu-te en aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

 

 Coneix els beneficis d'obtenir la llicència de l'Espiga Barrada

 

Pots consultar i/o descarregar-te l’estàndard AOECS i altres documents relacionats.

 

Entitats de Certificació Autoritzades per a auditories - Estàndard AOECS

 

    

 

Materials de consulta

 

           

       Estàndard AOECS                              Annex tècnic                         Quadríptic informatiu

 

 

 

 

PROPERES ACTIVITATS   

 

ÚLTIMS ESTABLIMENTS ACREDITATS

 

 

INSTAGRAM