Actualitat, Aliments, Etiquetatge dels productes, Material divulgatiu

Consells per reconèixer fonts de’informació rigorosa sobre celiaquia

L’objectiu primordial d’aquestes recomanacions és oferir, als usuaris d’Internet, un conjunt d’orientacions bàsiques que s’han de tenir en compte quan s’obté informació sobre temes de salut, promovent un major coneixement sobre la forma en la qual s’ha d’utilitzar aquesta informació i contribuint a destacar els beneficis que poden aportar les tecnologies de la informació i la comunicació en el conjunt dels serveis de la salut a la població.

 • Cercar a qui pertany l’autoria de la informació.- S’ha de comprovar que l’origen de la informació sigui una Web Mèdica Acreditada (WMA), una institució governamental, associació de pacients o que la persona autora sigui un metge de família, digestòleg o dietista-nutricionista acreditat del seu camp (Linkedin). El conflicte d’interessos pot existir i per tant cal cercar si l’autor de l’escrit el declara.
 • Contrastar la informació exposada.- Consultar sempre diferents fonts oficials, per veure si totes van en la mateixa línia. Les informacions que faciliten dades han d’incorporar l’enllaç a l’informe o estudi científic o bé una bibliografia.
 • Si es tracta d’un blog.- Sempre s’ha de contrastar i comprovar les referències que utilitza, si facilita articles o enllaços d’estudis/publicacions científiques.
 • Diferenciar entre experiències personals i dades provades.- Si la informació consultada fa referència a circumstàncies personals, cal destacar que no són extrapolables i no permeten fer afirmacions absolutes.
 • Desconfiar de titulars extravagants.- Els titulars cridaners acostumen a ser només un reclam, cal aprofundir en els conceptes de la notícia.
 • Filtrar la informació disponible a les xarxes socials.- Quan es tracta de temes que generen polèmica o debat és important detectar si la font consultada dóna arguments de pes i referències per a les diferents versions i si aquests arguments es fan en base a estudis científics.

Algunes premisses que ens poden alertar de què la informació en relació a celiaquia no són certes són els següents:  

 • Es refereix a la celiaquia com una intolerància
 • Parla de graus de celiaquia
 • Infravalora el perill que suposen les traces
 • Considera la retirada del gluten com factible degut a decisió personal
 • Associa la retirada del gluten a un augment del rendiment esportiu en persones no diagnosticades de malaltia celíaca
 • Promou el consum de productes etiquetats com a baix en gluten en celíacs
 • Recomana la retirada del gluten abans de fer proves diagnòstiques definitives (biòpsia)
 • Recomana la retirada del gluten a tota la població en general
 • Recomana la dieta sense gluten com a dieta per aprimar-se o com dieta “detox”

DECÀLEG PER A L’ÚS DE WEBS de SALUT promogut per Web Mèdic Acreditat (WMA)Col.legi de Metges de Barcelona amb la col.laboració de la UOC i l’Observatori de Comunicació i Salut InCOM de la UAB.

 1. Internet és una font d’informació molt útil sobre temes de salut i constitueix una interessant eina d’orientació per al públic en general i pacients.
 2. És convenient mantenir sempre una actitud vigilant davant la informació de salut en internet ja que existeixen webs que poden presentar missatges confusos, cures miraculoses o veritats a mitges
 3. Desconfieu dels productes infal·libles o efectius per a una àmplia nombre de malalties amb “ingredients secrets” o “antics remeis”, així com de promocions especials, obsequis o rebaixes per a l’obtenció de tractaments
 4. No adquiriu mai per internet medicaments que requereixin recepta mèdica, recordeu que està prohibit. Per a la resta de medicaments han de seguir-se les recomanacions de les autoritats sanitàries
 5. Abans d’oferir informació personal o sobre la seva salut cal conéixer i compendre adequadament quina serà la utilització que es farà de les vostres dades
 6. Quan visiteu un web amb informació sanitària hauríeu de poder respondre a preguntes com:

  qui són els responsables de la web?

  quina és la font original d’informació?

  apareixen professionals sanitaris identificats?

  està actualitzat?

  s’especifica com contactar amb els responsables?

  els continguts publicats estan clarament diferenciats?

 7. Abans de realitzar qualsevol pagament per Internet heu d’assegurar-vos que la transacció és segura i quins són els termes del servei que s’obté a canvi.
 8. Si heu estat víctima o heu detectat algun frau en un web notifiqueu-ho a les autoritats sanitàries o a les associacions de consumidors
 9. Als llocs web que disposen d’aplicacions relacionades amb el correu electrònic, xats, fòrums i blocs, valoreu els termes d’ús i les clàusules legals que ofereixen aquests serveis per conèixer- ne la seva utilitat i limitacions.
 10. Davant de qualsevol dubte sobre la informació obtinguda en Internet i abans de prendre decisions que puguin afectar la vostra salut o la dels vostres familiars, consulteu sempre amb el metge, farmacèutic, personal d’infermeria o altres professionals de la salut adequadament

 

Leave a Reply