Aliments, Dieta Saludable, Etiquetatge dels productes

Tot i el balanç positiu dels controls de la gestió del gluten, cal estar atent a les espècies i a les infusions

Des de l’any 2008, l’Associació de Celíacs de Catalunya portem a terme anualment un estudi de mercat amb l’objectiu de realitzar un control dels productes susceptibles a ser consumits pel col·lectiu celíac per tal de poder regular la legislació vigent i ajustar l’etiquetatge.

 El nou informe d’analítiques dut a terme per l’entitat recull les dades dels anys 2020, 2021 i 2022. Les mostres van ser analitzades a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i al Laboratori Anabiol, ambdós laboratoris acreditats per a l’anàlisi del contingut de gluten mitjançant la tècnica oficial (Elisa R5).

De les 509 mostres analitzades durant aquests tres anys:

  • 301 han estat mostres artesanals  (sense envasar o envasats en el punt de venda, com gelats, embotits i productes carnis, productes de fleca, de pastisseria i rebosteria i plats preparats)
  • 168 industrials (productes envasats com fruits secs, infusions, làctics, patés i cremes per untar i espècies i condiments)
  • i 40 industrials a granel (com infusions, espècies i condiments).

Els productes estan dividits en 3 categories segons el seu etiquetat: sense gluten, traces (contacte encreuat amb gluten) i cap menció al gluten.

 Aquests són els resultats (Taula 1):

Taula 1. Resultats dels anàlisi per categories de producte i etiquetatge.

Taula 1. Resultats de les anàlisis per categories de producte i etiquetatge.

Segons els resultats de les anàlisis, podem indicar que durant aquests tres anys, hem obtingut un 98,2% de resultats negatius (<20 ppm) de totes les mostres analitzades, fet que ens indica que els controls i manteniments de la gestió del gluten s’estan duent a terme de manera correcta.

Per altra banda, un 1,8% de les mostres analitzades van donar positiu. En comparació amb informes d’analítiques d’anys anteriors, el percentatge de mostres positives ha disminuït un 1,2% respecte a 2019 (3% de mostres positives), quasi un 2% respecte a 2018 (3,77%), i quasi un 3% respecte a 2017 (4,6%). Això denota una millora continua del autocontrols de la indústria alimentària respecte al control del gluten en els productes acabats.

Quines mostres han donat un resultat positiu en gluten?

A continuació, es mostren els resultats de les mostres analitzades amb resultats positius de gluten (>20 ppm) (Taula 2):

Taula 2. Mostres analitzades amb resultat positiu (>20ppm)

7 de les 9 mostres analitzades que han donat un resultat superior a 20 ppm de gluten no presentaven cap menció “sense gluten” a l’etiquetatge i eren aliments susceptibles de contenir-ne, es a dir productes que no haurien de ser consumits per les persones celíaques. Això demostra la importància de sempre comprovar que tinguin el símbol o menció “sense gluten” els productes no genèrics, i no fiar-nos només dels ingredients o la menció a les traces de gluten. Pel que fa a les espècies, com podem observar, és una de les famílies de productes amb més positius, tant a granel (prohibides per a les persones celíaques) com a envasades en pols. D’aquesta manera creiem convenient mantenir la precaució a l’hora de comprar espècies i assegurar-se sempre que estan etiquetades sense gluten.

 En aquesta línia, els productes analitzats d’inici de 2023 fins a dia d’avui, ens mostren unes dades rellevants. De 6 mostres de espècies envasades i etiquetades sense gluten de dues botigues online especialitzades, 2 van donar valors positius (Taula 3).

Taula 3. Valors positius

Taula 3. Valors positius

Es tracta d’una dada preocupant que ens han fet prendre les mesures pertinents, contactant amb el venedor del producte i la marca associada a ell. A més, hem comunicat a l’Agència Catalana de Consum i a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària els resultats de les mostres positives.

En tot cas, recordem que el més recomanable pel col·lectiu celíac és comprar productes sense gluten en establiments acreditats per l’Associació Celíacs de Catalunya, basar la dieta en aliments que naturalment no tinguin gluten i no consumir productes que no estiguin etiquetats “sense gluten” i siguin susceptibles de contenir-ne.

Us animem a consultar la Taula orientativa d’Aliments amb gluten i sense en cas que us sorgeixi qualsevol dubte.

 Consulta aquí l’informe detallat.

 

 

Leave a Reply