Page 4 - Revista Celiacs nº2
P. 4
èdits Sumari

Independència, 257 Entre Nosaltres 6-13
08026 BARCELONA
Telèfon: 934 121 789 Dia Internacional de la Celiaquia/Dia Mundial de l’Alimentació
E-mail: info@celiacscatalunya.org
www.celiacsctalunya.org Cap a la normalització social del celíac (Última hora)
Presidenta: Olga Cuesta Oliver
Gerent: Esther Roger Alcoba Ser soci, cada dia amb més i millors avantatges

Edita: SMAP - Celíacs de Catalunya Un any dóna per molt (2a. part)
Coordinació: Laura Herrero, Be More Big.
Redacció: Be More Big Ja coneixes la nostra nova APP i web?
Col·laboradors: Departament tècnic
Celíacs de Catalunya - Teba González - Dra. Celíacs Joves de Catalunya
Montserrat Montraveta - Dra. Ángela de la
Rosa - Marc Gascons - Patricia Giménez L’Entrevista 14-15
Maquetació: Sam Bermúdez
Agraïments: Ricardo Nafría - Imke Sílvia Marsó, actriu i mare de celíac
Schiersch - Marta Pradal - Natalia G - Mònica Planas
Montse Iranzo - Montse Bosch - Anna
Comet - Gemma Gurt - Silvia Marsó - Formació i Investigació 16-18
Mònica Planas
ICDS, 16è Simposi Internacional sobre la malaltia celíaca
DIPÒSIT LEGAL: B 3061-2015
Queda prohibida la reproducció total o En Portada 20-21
parcial d’aquesta revista i el seu contingut,
en format mecànic o digital, sense Cap a la normalització social del celíac a Catalunya
l’autorització expressa de SMAP Celíacs de
Catalunya. Aquesta revista no s’identifica Dietètica i Nutrició 22-25
necessàriament amb les opinions i
conceptes expressats pels col·laboradors Efecte de la Dieta sense Gluten en l’estat de salut,
i les persones entrevistades, que són la ingesta dietètica i la qualitat de vida del celíac
d’exclusiva responsabilitat de l’autor. Gnochi melós de tòfona
La Cuina de la Imke Schiersch
6 CELÍACS OCTUBRE 2015
En primera Persona 26-31

Malaltia celíaca i patologia reproductiva
Vull ser mare
La gestió del NO PUC
Aprenent a dir NO al gluten
Anna Comet, atleta de curses de llarga distància
Hi havia una vegada…

Calaix sense Gluten 32
Darreres novetats per estar al dia

Viatjar 34

Vacanze a Roma

Celiac s en 6 páginas 37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9