Page 7 - Revista Celiacs nº2
P. 7
a la normalització social del Celíac

(Última hora)

Encara que en pàgines següents resumim les fites assolides als darrers
mesos per a la millora de la qualitat de vida del celíac a Catalunya
i Balears, volem destacar aquí dues reunions mantingudes pocs
dies abans del tancament d’aquesta revista, les quals ens semblen
suficientment transcendents per als interessos del nostre col·lectiu com
per dedicar-les un breu espai a part.

La primera d’aquestes, celebrada amb representants de l’Agència de Els diputats Pere Macias i Lourdes Ciuró amb la presidenta de
Salut Pública de Catalunya, en la qual l’ASPC es comprometia, l’Associació, Olga Cuesta, i els membres de Junta, doctora Gemma
entre d’altres, a realitzar una campanya de sensibilització dirigida als Castillejo i Pere Gurt.
420 restaurants AMED (Dieta Mediterrània), perquè introdueixin a les
seves cartes oferta gastronòmica sense gluten; i per facilitar-los opcions Fem un incís per recordar que els grups parlamentaris al Congrés
de la 5a gamma sense gluten. del PSC i CIU presentaven al Parlament espanyol, a instàncies de
la nostra entitat, els passats març i juny respectivament, dues
També, a millorar els serveis de restauració interna i de cafeteria per Propostes No de Llei demanant ajudes fiscals pels celíacs i, en
celíacs en universitats, geriàtrics i hospitals; promoure l’accés a la dieta el cas del PSC, també la reducció de l’IVA dels productes sense
sense gluten en congressos, fires i altres esdeveniments organitzats gluten.
per l’administració pública, federacions d’ajuntaments i societats
científiques; i per últim, però no menys important, seguir treballant en la
millora de la taxa de la infradiagnosi de la celiaquia al nostre país.

La segona reunió a que fem referència és la celebrada per membres de
la Junta Directiva de l’associació amb els diputats de Convergència
Democràtica de Catalunya al Congrés,senyors Pere Macias i Lourdes
Ciuró, en la qual vam exposar les nostres principals reivindicacions,
posant l’èmfasi en propostes relacionades amb l’atorgament, per part
de l’executiu espanyol, de beneficis fiscals o deduccions directes als
celíacs, com ja està fent amb els seus funcionaris.

PUBLICITAT
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12