Etiquetatge dels productes

Quina diferència hi ha entre els productes amb el símbol «sense gluten» i els que duen la marca Símbol de l’Espiga Barrada?

simbol espiga barrada

Estar informats és clau! Per això avui us expliquem la diferència entre els productes amb el símbol «sense gluten» i els que duen la marca Símbol de l’Espiga Barrada.

Símbol o menció «sense gluten»

Els productes que duen el símbol o menció «sense gluten» són aptes per a persones celíaques, ja que aquesta identificació indica que el producte final conté menys de 20ppm de gluten. En aquest cas és el mateix fabricant qui fa un autocontrol del gluten per tal de garantir que el producte final conté menys de 20ppm (que és el llindar que marca la legislació per poder emprar la menció «sense gluten»).

Exemples de diferents marques o mencions «sense gluten»:

Cal una menció especial al Pacte del Celíac de l’Agencia del Consum de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es proporciona de manera gratuïta la marca registrada «apte per celíacs» als fabricants que s’hi adhereixen i que permet identificar d’una manera gràfica i ràpida als consumidors celíacs aquells productes alimentaris aptes pel seu consum. Els productes que duen aquest símbol contenen menys de 20ppm i, en aquest cas, el fabricant es compromet a realitzar un autocontrol específic per a la gestió del gluten que garanteixi que el producte final és apte per celíacs. El pacte del celíac promou l’homogeneïtzació de l’etiquetatge sense gluten.

 Marca Símbol de l’Espiga Barrada

Els productes que duen la marca Símbol de l’Espiga Barrada també contenen menys de 20ppm i, per tant, també són aptes per a celíacs. En aquest cas, les empreses que etiqueten els seus productes amb aquest símbol passen un estricte control de certificació extern.

La marca Símbol de l’Espiga Barrada està regulada per l’AOECS (Associació de Societats Europees de Celíacs), qui delega la concessió del seu ús i control a les seves associacions membres d’arreu d’Europa, entre les quals es troba l’Associació Celíacs de Catalunya.

Les empreses que volen etiquetar els seus productes amb la marca Símbol de l’Espiga Barrada han de certificar-se en el Sistema de Llicència Europeu, i perquè el símbol tingui validesa, aquest ha d’anar acompanyat per un número de registre. Per tant, si veieu el símbol en un producte, comproveu que sota d’aquest hi hagi el número de registre per assegurar-vos que té les garanties que atorga la llicència.

Tots els productes amb llicència se sotmeten a proves de laboratoris acreditats per garantir que el seu contingut en gluten és inferior a 20ppm. A més, la planta de fabricació s’ha d’auditar un cop a l’any per garantir una correcta gestió del gluten.

Aquesta marca és reconeguda internacionalment com el distintiu que més fàcilment identifiquen els consumidors a l’hora de comprar productes sense gluten i actualment ja hi ha més de 17.000 productes sense gluten llicenciats a tot Europa. Un 94% dels consumidors celíacs l’identifiquen com el símbol que els proporciona més seguretat a l’hora de fer la compra de productes sense gluten.

Leave a Reply