Page 11 - Revista Celiacs nº2
P. 11
rd de Col.laboració amb l’Associació conveni contempla la realització d’iniciatives Acord amb AECOC per la Investigació
Catalana de Vending de difusió de la celiaquia entre la població, per sobre el mercat de productes sense
tal de millorar el coneixement sobre aquesta i gluten
L’Acord ens permetrà conscienciar la població sobre les necessitats
treballar plegats per a del col·lectiu celíac. Ambdues entitats han signat un Acord
garantir l’increment i la de col·laboració per analitzar el mercat
millora dels productes Acord amb el Col.legi de Dietistes i de productes sense gluten, i ajudar a
sense gluten a les màquines Nutricionistes de Catalunya les empreses a millorar l’experiència de
distribuïdores, sobretot en aquelles ubicades a compra del consumidor celíac. L’Estudi te
hospitals i centres sociosanitaris, geriàtrics, L’Acord pretén aprofitar sinèrgies i impulsar 5 objectius prioritaris: conèixer la vivència
universitats, estacions de tren i aeroports. activitats científiques, educatives, culturals, de d’aquests consumidors i entendre les seves
recerca i docència que redundin en benefici de necessitats de compra; conèixer els aspectes
Acord amb la Federació de Farmàcies la salut i el benestar del nostre col.lectiu. més rellevants sobre l’alimentació sense
de Catalunya per la millora de la salut i gluten i les seves restriccions; detectar la
la qualitat de vida dels celíacs La col.laboració amb el CETT preveu la difusió importància i el rol de les marques i distintius
del coneixement de la celiaquia, així com en els punts de venda per facilitar una
L’Acord preveu el desenvolupament d’activitats d’altres intoleràncies i al·lèrgies alimentaries, compra satisfactòria; conèixer quines són
formatives i informatives dirigides als entre tots els alumnes del Campus de Turisme, les categories i marques més demandades, i
farmacèutics, que contribuiran a l’increment Hoteleria i Gastronomia (CETT) que cursin graus quines necessitats no són cobertes, i valorar
de la detecció de la malaltia i a potenciar el de cuina, i també al seu professorat, a través la informació, claredat i qualitat de les dades
consell sobre els productes més adequats de formació, demostracions i presentació de de l’etiquetatge d’aquests productes.
per als celíacs. Promoure la seva detecció productes, amb la participació d’experts en
és fonamental, doncs, segons dades de celiaquia i altres intoleràncies i al.lèrgies.
l’associació Celíacs de Catalunya, un 85% dels
casos estan sense diagnosticar. Així mateix, el

PUBLICITAT
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16