Page 21 - Revista Celiacs Num 5
P. 21
[ 4 0 A N Y S 1977-2017 ]

ANDREU RODRÍGUEZ

Membre fundador

de l’Associació Celíacs de Catalunya

L’any 1977 van diagnosticar a la seva filla,
de només setze mesos, de celiaquia. Va ser
a l’Hospital de Sant Joan de Déu on ho van
descobrir. Molts pensareu que això va suposar
un alleujament, però el desconeixement de
la malaltia era un abisme en comparació al
coneixement que tenim a l´actualitat. Andreu
Rodríguez, pare de Mireia que aleshores era
un nadó, i un dels membres que va fundar
l’Associació Celíacs de Catalunya, ens explica
en primera persona la seva experiència i el
molt que han hagut de lluitar

Quin va ser el seu sentiment quan li van problema d’aquesta malaltia. A Deu gràcies està Després del pas dels anys, com s’observa que ha
diagnosticar celiaquia a la seva filla? superat! evolucionat la situació per a un celíac?
Doncs gens agradable, ja que desconeixíem Ha millorat bastant, ja que es poden trobar
aquesta malaltia. Fa quaranta anys, van comptar amb suficient productes sense gluten en diferents centres
informació sobre la malaltia? comercials, malgrat encara a un preu molt superior.
I abans del diagnòstic, com ho van viure vostès? Quan ens van explicar la celiaquia va ser tota una
Vam anar de metge en metge sense rebre cap novetat per a nosaltres i per a altres pares amb la Vostè va ser uns dels membres de la junta que va
diagnòstic, ja que aquests no donaven amb la mateixa situació. fundar l’Associació Celíacs de Catalunya. Què els
problemàtica. va impulsar a crear-la?
On anava a buscar els productes adequats per a la Ajudar a altres pares amb el mateix problema
Qui ho va descobrir? dieta?, li resultava difícil adquirir-los? que teníem nosaltres, ja que era una novetat
Ho van descobrir a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Normalment en botigues especialitzades en per a tothom. A l’Associació feien conferències
Vam tenir la sort de poder ingressar a la Mireia i en productes sense gluten, i en aquella època no impartides pels metges especialistes en el tema
uns dies ens van donar el diagnòstic. hi havia moltes marques que comercialitzessin de la celiaquia, contactàvem amb les empreses
aquests productes, de manera que era tot una per poder aconseguir els seus productes elaborats
Què edat tenia la seva filla en aquell temps? odissea aconseguir-los. sense gluten. Era una lluita constant!, però gràcies
Era molt petita, tan sols tenia setze mesos i de a l’esforç de tots, s’ha aconseguit moltíssim perquè
moment no anava a l’escola bressol. Érem Quant li costa la cistella de la compra a un celíac? les persones celíaques tinguin menys problemes.
nosaltres els que preparàvem la dieta sense gluten. Normalment pot costar un 70% més que la resta
d’aliments. Després de la seva experiència amb el diagnòstic
Expliqui’ns, quina ha estat la dificultat més gran de la Mireia, Andreu Rodríguez ens comparteix en
que li ha suposat canviar de dieta a la seva filla i Quines mesures i ajudes governamentals creu que clau d’humor, que dóna la “benvinguda al Club”
com els ha influït en l’entorn familiar. serien positives aplicar al col·lectiu de celíacs? als pares que tenen un fill que acaba de ser
La dificultat més gran va ser conscienciar-nos En altres països compten amb uns descomptes o en diagnosticat de celiaquia, i que han de formar part
a nosaltres mateixos i a la família més propera, el cas d’Anglaterra, per exemple, ho passen per la de l’associació per poder continuar amb la lluita.
que la nostra filla havia de portar una dieta sense sanitat. Això seria el més just! Aquesta patologia no Són molts els pares que han lluitat i segueixen
gluten. En aquell moment havien pocs preparats necessita cap tipus de medicament, però sí aliments fent-ho perquè es pugui dur a terme una dieta
sense gluten i teníem molts problemes per sense gluten i el seu preu és molt més elevat. Potser sana i sense gluten i perquè tota una comunitat
aconseguir-los i cuinar-los a casa. A l’escola no estaria bé que les persones celíaques tinguessin un celíaca tingui una vida sana i saludable i pugui
es podia quedar a dinar, ja que desconeixien el carnet i els poguessin aplicar certs descomptes. gaudir de la vida amb plenitud i satisfacció.

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 21 ]
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26