Page 17 - Revista Celiacs Num 5
P. 17
[DIETÈTICA I NUTRICIÓ]

• Evitar farines refinades i menjar aliments que miso i xucrut. Compensen favorablement la baixada del sistema nerviós simpàtic, que és el que allibera
contenen més nutrients i fibra. de la immunitat de l’exercici físic intens o de llarga hormones d’estrès com la noradrenalina, adrenalina i
• Substituir sal refinada per sal sense refinar o duració. glucagó, augmenta l’expressió del PGC-1alfa, que fa
aromatitzat amb herbes aromàtiques o llavors. El • Aliments rics en greixos saludables: com fruita que fabriquem més teixit adipós marró, que té més
consum excessiu de sal (sobretot el que ve d’aliments seca, llavors, alvocat, peix blau de mida petita, coco, mitocondris que cremaran greixos per mantenir la
processats) augmenta l’excreció de calci. La dosi olis vegetals. L’exercici físic i una dieta rica en greixos temperatura corporal.
recomanada és de 5 g / dia. augmenten les defenses; concretament en 21 dies,
• Optar per begudes saludables, principalment per augmenta la quantitat de limfòcits T i disminueixen A consulta, un cop diagnosticat el pacient, quina és
l’aigua, molt recomanable prendre en dejuni i una els B i es millora el rendiment de l’esportista en la pauta per aconseguir una reeducació alimentaria
estona abans dels àpats. Mentre mengem no cal exercicis de resistència. que sigui saborosa pel pacient alhora que saludable?
beure, ja que els aliments tenen aigua. Presentar • Carbohidrats de bona qualitat abans, durant i La primera pauta evidentment és una dieta sense
begudes vegetals o batuts verds elaborats amb després l’activitat gluten i a partir d’aquí explicar el que és una dieta
fruites sense sucres ni additius. Evitar els estimulants saludable, la importància del sistema digestiu i
de l’excés de begudes com el cafè, alcohol o fins i Per recuperar després de l’exercici cal prendre hidrats evidentment proveint al pacient de receptes, menús
tot alguns tipus de tes. Per altra banda és important de carboni amb proteïnes - per exemple un entrepà setmanals, llistat de productes, botigues on trobar-
consumir aliments que són beneficiosos pel nostre de pa de fajol, que no porta gluten, amb formatge, ho, etc
organisme com: verdures, fruites, llavors, fruits secs, pernil ibèric o gall dindi, ous o xocolata amb un suc de
algues, germinats, fermentats, greixos saludables, fruita o fruita sencera, o bé pasta amb carn, peix, ous, Hi ha un capítol del llibre que em sembla força
proteïnes vegetals com els llegums, cereals integrals llegums - al cap 30 minuts d’haver acabat l’exercici. interessant, el “Botiquin Natural”, quin seria l’aliment/
i tubercles. L’Esport en dejú és molt recomanable, la restricció complements que no ens pot faltar mai?
calòrica (dejuni intermitent) millora les defenses, El kuzu, sóc una enamorada d’aquest producte. És
Aquelles persones que realitzen esport haurien de augmenta els mitocondris al fetge i, per tant, la un midó extret mitjançant un llarg procés artesanal,
tenir present altres consideracions? combustió de greixos, redueix l’ansietat per menjar d’unes arrels volcàniques. Ric en flavonoides,
Amb l’esport s’ha d’individualitzar la dieta com a i l’obesitat. substàncies antioxidants molt potents. És important
qualsevol altra persona. En aquest cas tinc en compte no confondre’l amb el arrurruz que és una fècula.
els paràmetres bioquímics, la història clínica del La millor manera i la més saludable d’activar el PGC- El kuzu és un excel·lent remei per enfortir i regenerar
pacient, esport que practiquen, composició corporal... 1alfa per tenir més mitocondris per cremar greix i les nostres mucoses digestives, respiratòries i
tenir més energia és fer exercici físic amb exposició cutànies. Es pot usar per calmar la cremor o acidesa
En general es tenen en compte molt de les coses que al fred (si fos possible), en dejú, sense prendre de l’estómac. També en casos d’estrenyiment o
he citat en la pregunta anterior. Destacant el consum de: vitamina C abans de l’activitat física i menjant diarrea. Es poden prendre 3-4 tasses al dia per
• Aliments probiòtics: tipus quefir d’ovella o de cabra, proteïna i hidrats de carboni després. L’activació recuperar la funció normal del nostre intestí.

PUBLICITAT

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 17 ]
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22