Page 19 - Revista Celiacs Num 5
P. 19
[EN PRIMERA PERSONA]

Com vas saber que eres celíac? En què es diferencia aquest llibre d’altres llibres de Com ha canviat la teva vida el programa?
Primer van diagnosticar a la meva mare i després, receptes sense gluten? Què és el que hi podem trobar? Et canvia de manera radical, encara que crec que
en conèixer els símptomes vam fer unes proves per El primer és buscar una normalització pel que fa al a d’altres els hi ha canviat d’una manera més
veure si algunes de les coses que em passaven a mi nostre tipus de dieta i malaltia. El segon és cobrir exagerada. L’important és acabar fent el que t’agrada,
tenien relació amb la celiaquia. aquests buits nutricionals que tenim quan comencem amb projectes de vida que t’omplin i t’aportin alguna
amb la dieta sense gluten. No per menjar sense cosa en l’àmbit personal.
Va trigar molt a arribar el diagnòstic? gluten hem de menjar pitjor o menys gustos, aquest
Els símptomes els vaig tenir des de nadó, però fins és el meu lema i és el que ha quedat reflectit. El Sense posar-te en dificultats, tenien cura de la teva
als 18 anys no ho vam saber. gust, al final, no ha de competir amb el menjar sa. salut en el programa? Explica’ns alguna anècdota
Simplement el que cal fer és portar un equilibri i no que hagis viscut amb el càtering.
Com vas encaixar la notícia? passar-se en cap aspecte. El pitjor, potser era quan sortíem a exteriors per les
Doncs bé, sense cap drama. Al final la diagnosi el que condicions atmosfèriques en molts casos, però tot i
et permet és millorar la teva qualitat de vida. L’esmorzar és el primer àpat del dia i és molt important. així vam tenir molta sort. Sí que hi va haver un parell
Mateu, delecta’ns amb alguna idea, perquè puguem d’ocasions en què vaig estar gravant sense l’entrepà
En quina mesura t’ha canviat la vida? preparar un que sigui ràpid, saludable i exquisit, si no de torn, però amb 20 anys aguantes qualsevol cosa,
És un canvi important i força interessant. Vist des és demanar massa. És possible? al final són experiències i quan les recordes somrius i
de la meva perspectiva professional crec que és un Doncs en el llibre hi ha un parell de receptes que et sorprens de com vas poder aguantar anímicament
camp per experimentar i ampliar els coneixements m’encanten i que les vaig posar expressament aquest tipus de proves.
culinaris. Ple de reptes i superacions a escala tècnica perquè m’agraden molt per esmorzar (sempre que
que encara estan molt verges. el producte sigui de temporada). Per exemple, una Quins plans de futur tens Mateo, potser obrir un
torrada de pa de baies de goji, tomàquet rosa, alvocat restaurant?
Explica’ns com sorgeix la idea del llibre? i tonyina. Tot amanit amb sal i una mica d’oli d’oliva Pot ser... Al final jo crec que els objectius a on es vol
És un projecte que fa temps que volia fer, fins i tot verge extra. Això, acompanyat d’una bona tassa de arribar cal marcar-los, però és necessari deixar-se
abans de ficar-me en aquest món professionalment. te és ideal per començar el dia. Al final és buscar un portar i deixant la teva vida una mica a la improvisació,
M’agraden molt els bons llibres de cuina i somiava esmorzar vitamínic i energètic, però també molt fresc. ja que és quan surten les millors etapes d’algú. Em
des de nen, a tenir algun dia, part del meu receptari És un dels primers plats de la secció d’estiu. va passar amb el programa i des de ben petit creia
plasmat en un llibre de receptes. Fa uns dos o tres fermament en això.
anys va sorgir la necessitat d’elaborar un receptari Creus que actualment ser celíac és un “problema”?
variat orientat al sector celíac en tots els seus àmbits, Jo el que veig és que hem avançat molt en els últims Com seria el restaurant ideal del Mateo?
però també, a la gent que tingui familiars o amics anys. Cada vegada hi ha més oferta en tots els Sense pretensions ni grans aspiracions. L’única
amb aquesta malaltia perquè sigui molt més fàcil el aspectes i s’està professionalitzant més. aspiració que tindria és que tothom qui volgués venir
fet de convidar-los a un dinar o un sopar. Sobretot a dinar a casa meva, se sentís com en la seva pròpia,
crec que és una bona guia per als celíacs recentment Quines són les mancances socials a millorar per a un amb moltes ganes de tornar i sentir que forma part
diagnosticats per engrescar-se a cuinar sense gluten. celíac, si és què creus que n’hi ha? d’aquest lloc. Els reconeixements ja arribaran quan
Potser la falta d’empatia en certs casos. hagin de fer-ho, però no és una cosa pel que em
El fet de ser celíac i cuiner, t’ha ajudat a crear un llibre mogui. El que vull és ser feliç fent el que m’agrada.
de receptes sense gluten? Què li diries a un recentment diagnosticat?
Tens certes coses més clares,a més d’alguna tècnica i Doncs depèn de com estigui d’ànim. Jo conec diverses És possible l’Alta gastronomia sense gluten?
la manera de tractar les farines, però qualsevol cuiner versions de reaccions que se succeeixen davant del És possible i molts establiments ja estan apostant
pot generar per si mateix un receptari sense gluten. diagnòstic. Persones que són molt “llançades” i altres molt fort pel col·lectiu celíac a més de moltes altres
La majoria de les receptes que fem normalment no que se’ls s’hi fa un món. En el primer cas, és més fàcil intoleràncies. L’únic que cal és que se li doni la
tenen per què portar gluten, però per la traçabilitat perquè estan disposats a tot, però en el segon ja és visibilitat que mereixen perquè la gent sàpiga que pot
o per alguns ingredients desafortunats no podem més complex perquè veuen de tot un problema i molts ampliar les seves opcions en sortir de casa.
menjar aquestes elaboracions. inconvenients... Sobretot, el que els hi dic que la cuina
sense gluten és qüestió de paciència i d’experiència Podries dir-nos quin és el teu plat sense gluten
Has comptat amb l’ajuda i l’assessorament d’algun i que no perdin la calma amb les elaboracions que a preferit i el que millor et surt?
nutricionista? nosaltres (per la manca de gluten) se’ns resisteixen. És complicat triar-ne un, jo et diria que un card amb
Doncs no ha estat el cas. Hi ha moltes coses que se Ara els remeto al llibre per fer-los més suportable el salsa de pinyons i pernil és dels plats que repetiria
m’han quedat en el tinter, però així tinc coses per al tema dels àpats, perquè aquí tens tots els primers dia rere dia. Així que em quedaria amb aquest en
següent a la graella de sortida. Sí que és cert que passos superats. Al final no haver d’experimentar aquesta ocasió... encara que per aquestes calors no
tinc un parell d’amigues dietistes-nutricionistes que t’evita molta despesa i desgast personal. sé si és la millor opció.
es van comprar el llibre i fruit d’això han recomanat
als seus pacients que incorporin algunes receptes És difícil tenir a la teva taula a un celíac? Quin menú ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 19 ]
del llibre a la seva dieta setmanal. Segons em va ens recomanaries preparar per sorprendre’l?
comentar una d’elles seguiran introduint en la dieta No és difícil tenir un celíac en la taula si conèixer bé
dels pacients més, com que em fa pensar que molt les pautes ... Hi ha vegades que fa por, però un celíac
malament no ho hauré fet. l’únic que vol menjar és una cosa que estigui bona
i que surti del convencional. D’aquí també surt una
Què és el més important per elaborar un llibre de altra de les idees del llibre, oferir una àmplia varietat
receptes sense gluten? dins de les limitacions establertes.
Tenir les idees clares, i tot i així poden succeir un
munt de coses que al final deixin alguna tara en D’estudiant d’Història d’Art a cuiner mediàtic,
l’obra. Al final som humans i és el que fa que un llibre t’esperaves arribar tan lluny en el programa
de receptes sigui més autèntic. Però jo crec que el Másterchef?
primer és buscar el concepte de què es vol plasmar, Doncs la veritat és que no tenia ni idea del que anava
del que vols transmetre i aportar al públic amb el teu a passar, de fet pensava que ni tan sols anava a
concepte. entrar ...
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24