Actualitat, Institucional, Material divulgatiu

Celíacs de Catalunya per la millora de la tassa de diagnòstic de la Malaltia Celíaca (MC)

L’any 2008 el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) va publicar la I edició del Protocol de Diagnòstic Precoç de la malaltia celíaca (MC) que va quedar desactualitzat el 2012 en publicar la Societat Europea de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (ESPGHAN) una actualització de la Guia per al Diagnòstic de la Malaltia Celíaca en la qual s’establien nous criteris.

Entre els nous criteris, podem assenyalar la necessitat de reunir almenys 4 dels criteris 5 següents per la confirmació del diagnòstic en adults:

I també la possibilitat de no realitzar el diagnòstic sense biòpsia en infants i adolescents amb simptomatologia que a més a més mostrin uns valors d’antitransglutaminasa (ATGT – IgA) deu vegades per sobre el límit màxim establert i confirmats pels anticossos antiendomisi i una genètica positiva.

Altre aspecte molt rellevant és la NO reintroducció de gluten per confirmar el diagnòstic.  

Arran de la publicació d’aquesta Guia i tenint present que el Protocol de Diagnòstic del Ministerio de Sanidad quedava desfasat i que la mitjana de temps fins al diagnòstic de la MC en adults encara és de 7 anys, l’any 2015 Celíacs de Catalunya juntament amb l’Agència Catalana de Salut Pública (ACSPCAT) vam impulsar l’elaboració del Document de Consens de la Malaltia Celíaca en el qual van participar també la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), la Societat Catalana de Digestologia i la Societat Catalana de Pediatria així com representants de diferents hospitals de referència de Catalunya.  

Aquest document es va publicar el 2016 i és pioner, en no existir fins al moment cap document semblant a nivell europeu, editat per oferir eines als metges d’atenció primària per tal que puguin tenir la sospita de malaltia celíaca davant determinades situacions.

Al llarg d’aquell any es va presentar al Congrés de la Societat Espanyola de Malaltia Celíaca (SEEC) i també es van organitzar des de l’ASPCAT presentacions en totes les capitals de província de Catalunya i una formació on line que ja va per la II edició.

Durant aquest 2017, a més a més formem part del grup de treball per actualitzar el Protocol de Diagnòstic de la Malaltia Celíaca del Ministerio de Sanidad, integrat també per altres associacions de pacients i amb qui hem mantingut diferents reunions per presentar la realitat del malalt celíac i les necessitats vigents pel que fa al diagnòstic i també la necessitat d’establir un Protocol de Seguiment, ara per ara inexistent.

Per realitzar aquesta actualització del Protocol, el Ministerio de Sanidad  va realitzar una enquesta durant el mes de Juliol, publicada mitjançant les xarxes socials de les associacions, a partir de la qual pretenia conèixer de primera mà la situació actual dels pacients celíacs que va rebre 4046 respostes.

Basant-se en aquests resultats i en la col·laboració de les associacions i especialistes en la matèria ja s’ha començat l’esborrany del nou protocol de diagnosis de la celiaquia, del qual es preveu tenir la versió definitiva a principis de 2018.

Celíacs de Catalunya continuarà posant fil a l’agulla per aconseguir les millores necessàries per reduir l’elevada tassa d’infradiagnostic de la celiaquia que actualment s’estima és del 80%.

Leave a Reply