Actualitat, Salut

CELIAQUIA I COVID-19: què sabem i què no sabem sobre la vacuna?

Sempre recordarem els primers dies de confinament, la vulnerabilitat que va despertar davant la incertesa de la comunitat científica per fer front a un virus, fins al moment desconegut. Va ser un període molt intens i des d’aleshores tota la comunitat científica va concentrar esforços en identificar aquest virus, conèixer el seu funcionament per idear tractaments que permetessin disminuir les complicacions i, també, la taxa de mortalitat.

Per obtenir dades del col·lectiu celíac, el Dr. Benjamin Lewhol i el Dr. Peter Green, investigadors especialitzats en la malaltia celíaca de la Universitat de Columbia, van posar en marxa el  Secure-Celiac Registry. Parlem d’un registre internacional que pretén investigar l’evolució clínica dels pacients celíacs afectats i recopilar informació sobre l’evolució clínica, les complicacions i el desenllaç del virus SARS COV-2, el que comunament coneixem com COVID-19, en la població celíaca. Com us vam comunicar anteriorment, a escala nacional aquest registre està liderat per la Sociedad Española de Enfermedad Celiaca (SEEC). Aquesta entitat pretén, mitjançant les associacions de pacients celíacs, obtenir unes dades informatives generals de les persones afectades que posteriorment són derivades i gestionades pels gastroenteròlegs especialitzats en celiaquia, voluntaris de la SEEC, qui posen en marxa la logística necessària.

Diferents vacunes, un objectiu comú

En aquest moment disposem de suficient evidència per definir els grups de risc, sabem que el contagi provoca simptomatologia diversa en les persones infectades, o cap simptomatologia, i fins i tot coneixem les complicacions més severes que pot provocar i com tractar-les per reduir la mortalitat.

Pel que fa a les persones celíaques, sabem que NO hi ha evidència que relacioni aquesta patologia autoimmune amb un major risc de patir complicacions severes.

Sens dubte  els darrers mesos han estat una carrera de fons per al personal sanitari i investigador en la lluita contra la Covid-19.

El 21 de desembre l’Agència Europea del Medicament (EMA) va aprovar la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el SARS-CoV-2 i posteriorment, el 6 de gener va aprovar la vacuna de Moderna. Tot i això, la EMA continua estudiant i valorant l’aprovació d’altres vacunes amb l’objectiu de tenir diferents eines per lluitar contra el virus i per assegurar un subministrament que permeti dur a terme la vacunació de la població mundial al més aviat possible.

Així doncs “La Vacuna” és, a hores d’ara, la principal eina per lluitar contra la Covid-19, un virus que segons els experts ha vingut per quedar-s’hi. Tot i això, existeixen diferents maneres d’induir la immunització de l’organisme malgrat que tots coincideixen en un objectiu comú: aconseguir que el sistema immune identifiqui el coronavirus SARS-CoV2, la Covid-19, i produeixi anticossos que són unes proteïnes que, en cas de produir-se l’exposició i el contagi de la persona, el sistema immune fa que iniciïn la lluita contra l’agent patogen de manera immediata.

Però és segura la vacuna en persones celíaques?

Si bé és cert que s’han detectat reaccions al·lèrgiques en algunes persones en ser vacunades, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres autoritats sanitàries, un cop valorades aquestes reaccions, han confirmat els col·lectius exclosos de ser vacunats, i el col·lectiu celíac no en forma part. Són 2:

  • Les persones que han patit reaccions al·lèrgiques a una dosi prèvia de la vacuna contra la Covid-19 o que són al·lèrgiques a algun dels seus components
  • Les persones que han patit reaccions al·lèrgiques greus, ja que en aquests casos l’especialista haurà de valorar la situació de manera individualitzada

Així doncs, el col·lectiu celíac es manté exclòs dels grups on es recomana evitar la vacunació per què la malaltia celíaca, tot i implicar el sistema immune, no és una al·lèrgia tal com declara la Societat Europea per a l’estudi de la malaltia celíaca en una publicació recent que trobareu en el següent enllaç.

Informació essencial: has de saber que …

La vacunació no és obligatòria, per la qual cosa, cada persona pot prendre la decisió que consideri. Segons l’evidència científica de la qual disposem ara per ara volem informar-vos per tal que pugueu madurar aquesta decisió individualment.

Així doncs, comencem per recordar que la vacunació és indispensable per a crear la immunitat de grup davant el SARS Cov2 aspecte que implica una millora i protecció de la Salut Pública.

D’altra banda, hem de tenir present que NO vacunar-se implica mantenir el risc de contagi propi, però també de les persones del nostre voltant i això implica que les conseqüències  en cas de contagi puguin ser greus.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens explica al seu web de manera planera quin és sistema habitual de treball del sistema immune i explica a grans trets com pot ajudar una vacuna. Veuràs que la vacunació té aspectes positius, principalment per què protegeix a la persona vacunada i també per què de manera indirecta protegeix a la població general, és a dir, a la societat.

A més, la vacunació implica:

  • Una disminució en la velocitat de transmissió
  • Una disminució dels contagis
  • Una disminució en el nombre de morts

Per a desenvolupar qualsevol medicament, incloses les vacunes, s’ha de seguir un procés preestablert que consta de diferents fases. Bé, doncs per al desenvolupament de les vacunes contra la Covid-19 s’ha seguit el procés habitual tot i que el temps d’investigació s’ha escurçat per què en primer lloc i més important, tota la comunitat científica s’ha bolcat per trobar una solució a aquesta amenaça, s’ha emprat molta evidència científica d’investigacions realitzades prèviament sobre altres coronavirus (CoV) com el SARS1 i el MERS, un sistema de fases solapat alhora que s’ha augmentat (x 10) el nombre de persones implicades en els assajos clínics.

És cert que resta pendent conèixer alguns aspectes rellevants com ara quant temps dura la immunitat un cop administrada la vacuna (2 dosis) per tal de determinar si calen recordatoris cada X temps que garanteixin la protecció o si les persones vacunades poden contraure i/o transmetre el virus.

Si decideixes vacunar-te, has de saber que tant per la vacuna de Pfizer- BioNTech com per la de Moderna calen 2 dosis separades per entre 21 i 28 dies. Aquest sistema d’administració permet que el sistema immune sigui capaç de reconèixer el virus, i en cas de contagi, es produeixin anticossos ràpidament per a combatre’l i així evitar una càrrega bacteriana prou elevada per a produir complicacions severes.

Un cop rebuda la 2a dosi cal esperar una setmana per tal de desenvolupar una immunització total.

Tot i això, les autoritats sanitàries confirmen que cal mantenir les mesures de protecció individuals, higiene de mans i distància social fins a arribar a la immunitat de grup, és a dir, fins que el 60-70% de la població hagi estat vacunada.

El Ministeri de Sanitat juntament amb les Comunitats Autònomes ha dissenyat una Estratègia de Vacunació comuna. Així doncs, el Departament de Salut de la Generalitat el va posar en marxa el 27 de desembre de 2020 i en aquest moment al voltant de 77000 persones a Catalunya han rebut la primera dosi de la vacuna.

S’han observat efectes adversos en administrar-la?

Les vacunes són eines (medicaments) ideades i emprades per prevenir malalties i fins i tot erradicar-les. Com que s’administren en persones sanes és condició imprescindible per a la seva autorització que no produeixin toxicitat i tampoc efectes adversos importants.

Els assajos clínics confirmen diferents efectes adversos en produir-se la vacunació, com ara: molèsties a la zona d’injecció, fatiga, cansament, dolors musculars, etc. Són els mateixos que apareixen en administrar altres vacunes i duren entre un dia i una setmana de manera que no hem d’alertar-nos si apareixen. Són símptomes lleus i principalment inespecífics, i alguns d’ells poden ser presents en la infecció per la Covid-19, però no ens hem d’alertar per què els símptomes més específics com per exemple la pèrdua d’olfacte, la dificultat per respirar, el dolor o pressió al pit entre d’altres, considerats greus, no apareixen arran de la vacunació.   

 

BIBLIOGRAFIA

Leave a Reply