Ajudes

Com afecta la inflació a la població depenent de productes sense gluten? Una visió europea

La comunitat celíaca es troba constantment en una situació perjudicada  a causa del sobrecost que suposa pagar-se el seu propi tractament. En els darrers mesos la inflació ha augmentat, provocant un increment considerable dels preus en productes alimentaris.


Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística confirmen que actualment (agost de 2023) la inflació es troba en un 6,1%, un valor considerablement elevat el qual afecta de forma desfavorable a la població celíaca.

A escala europea s’ha calculat que el cost mitjà de la cistella de la compra pot arribar fins a 950€ extra per any. El problema és encara més greu considerant que la inflació va provocar que l’any 2022 el preu del pa sense gluten augmentés fins a un 25%.  

S’ha observat que el pa sense gluten és 4,3 vegades més car respecte el seu homòleg amb gluten i en conseqüència la cistella de la compra setmanal pot ser fins a un 20% més cara.

Tenint en compte les dades extretes de l’Associació de Celíacs del Regne Unit, s’ha observat que el pa sense gluten és 4,3 vegades més car respecte el seu homòleg amb gluten i en conseqüència la cistella de la compra setmanal pot ser fins a un 20% més cara.

D’altra banda, conèixer l’experiència del consumidor amb aquests productes és clau per saber la seva opinió al respecte i poder actuar en funció d’aquesta variable. L’últim estudi realitzat per la Universitat Harper Adams ha pogut analitzar com la satisfacció del client està relacionada amb la qualitat del producte. Concretament, dades del 2022 confirmen que Espanya es troba a la cua del llistat, sent un dels principals països on el client es troba més insatisfet amb la qualitat del producte i en conseqüència ha de visitar més comerços per poder comprar l’aliment desitjat.

Tot i que la problemàtica persisteix, des de l’Associació de Societats Europees de Celíacs (AOECS) confien que els productes sense gluten puguin ser segurs i alhora assequibles. Per aquesta raó, un dels seus principals objectius és treballar en l’obtenció d’una contraprestació econòmica justa, per fer front al únic tractament que té la persona celíaca, la dieta sense gluten.  Alguns models que ja es troben implementats a alguns països europeus són les aportacions econòmiques directes  mensuals i/o les avantatges fiscals. Si bé és una sol·licitud que es fa habitualment per part de totes les associacions, no és qüestió centrar-se únicament en la reducció de l’IVA, pel fet que el minorista pot incrementar el preu i obtenir un benefici més elevat. Tot i que l’èxit no està garantit, es busquen diferents vies per poder abordar la temàtica

En altres països com Irlanda o Escòcia els productes sense gluten estan prescrits per població celíaca sempre que s’acompanyin amb el mateix diagnòstic del pacient. D’altra banda, als Països Baixos la població celíaca rep una reducció de l’IRPF de 950 euros, però només si el pacient arriba a un llindar específic (si baixa, els 950 euros no són deduïbles).

En els últims 9 anys, s’han impulsat una quinzena de resolucions a favor del col·lectiu celíac al Parlament de Catalunya que s’han aprovat. Tanmateix, cap d’aquestes resolucions s’han executat.

Des de l’Associació Celíacs de Catalunya s’està treballant per poder pal·liar la falta de recursos tant en l’àmbit de diagnòstic, de restauració, com econòmic, i es persegueixen a nivell nacional la inclusió dels productes específics sense gluten a la cartera de salut, la reducció de l’iva dels productes específics i a nivell autonòmic aportacions econòmiques directes pels afectats de celiaquia. Concretament, en els últims 9 anys, s’han impulsat una quinzena de resolucions a favor del col·lectiu celíac al Parlament de Catalunya que s’han aprovat. Tanmateix, cap d’aquestes resolucions s’han executat.

Gràcies a la concentració reivindicativa «Sense gluten i sense ajudes» impulsada davant del Palau de la Generalitat i a la seguda popular de protesta en el marc dels Actes reivindicatius del Dia Internacional de la Celiaquia, alguns partits polítics catalans han tingut en compte les necessitats del col·lectiu celíac al seu programa electoral de cara a les eleccions nacionals.

En l’àmbit europeu, són molts els països que ja han implantat un sistema d’ajudes. Per aquesta raó, des de l’Associació es lluita perquè els pacients tinguin el mateix suport que en altres països. Es tracta d’una política de salut pública i és responsabilitat de l’estat membre poder garantir que el producte sigui assequible per a la població celíaca.

Il·lustració 1. Ajudes econòmiques als diferents estats membres de la Comunitat Europea. (Font pròpia. Abril de 2023)

Leave a Reply