Actualitat, Infants, Projectes Solidaris

L’Associació Celíacs de Catalunya, compromesa amb facilitar la dieta sense gluten als campaments sahrauís, envia aliments sense gluten a Dajla

La prevalença de la malaltia celíaca als campaments de refugiats sahrauís es situa al voltant del 6.6 %, una prevalença molt elevada si es compara amb l’1% que s’estima a Europa.

Encara que etiològicament aquesta malaltia està relacionada amb factors tant genètics com ambientals, en el cas dels sahrauís, la complicada situació dificulta el seguiment de la dieta sense gluten. 

Atenent la petició de col·laboració rebuda per l’Associació per al Desenvolupament de Projectes Solidaris al Sàhara, Celíacs de Catalunya contribueix mitjançant l’enviament de productes específics sense gluten, concretament farina sense gluten. 

L’enviament de farina contribuirà a la no transgressió de la dieta de les persones celíaques del campament de Dajla, el més allunyat de Tinduf i situat a prop de la frontera amb Mauritania on es presenten les pitjors condicions, tant d’habitabilitat com d’higiene i necessitats alimentàries, per tal d’evitar que pateixin altres malalties associades a la celiaquia.  

La població sahrauí rep per part de les diferents entitats d’ajuda internacional una “cistella d’aliments”, moltes vegades insuficient, que juntament amb la mancança de recursos i el desconeixement sobre la celiaquia i la contaminació encreuada, propicien quadres de desnutrició, retard d’estatura en infants així com anèmia en adults que ocasionen més afectacions psicològiques entre la població.

Leave a Reply