Aliments, Etiquetatge dels productes, Investigació

Resultats de l’anàlisi del contingut en gluten (>o<20 ppm) de 265 productes

Us donem a conèixer els resultats de l’anàlisi de 265 mostres de producte que hem realitzat el 2018 des de Celíacs de Catalunya. Com sabeu, des de l’any 2008 un dels nostres objectius és fer un control de mercat dels productes susceptibles de ser consumits pel col·lectiu celíac per tal de conèixer i valorar si l’etiquetatge dels productes s’ajusta a la legislació vigent. El 2018 hem continuat amb la tasca prenent mostres que hem enviat al Laboratori de l’Agència Catalana de Salut Pública (ASPC). Els resultats d’enguany encara queda unir-los amb l’informe de FACE, entitat amb la qual col·laborem en l’anàlisi de mostres, que ens permetrà ampliar la informació i les conclusions.

Quins productes hem analitzat?

Pel que fa als productes analitzats, hi ha tant productes envasats, sense envasar o envasats al punt de venda. El 41% són artesans i el 59%, industrials. Es divideixen en 3 categories segons el seu etiquetat: sense gluten, traces i cap menció al gluten.

L’objectiu de l’anàlisi és:

  • Sense gluten: verificar que elsproductes etiquetats “sense gluten” contenen menys de 20ppm i que la indústria compleix el llindar vigent segons el Reglament 828/2014.
  • Traces: comprovar si l’Etiquetatge Precautori dels Al·lèrgens (traces)es realitza sempre que hi ha un risc definit i segons uns criteris científics definits. És a dir, que els productes als quals a l’etiquetatge s’indica que poden contenir contenen traces, realment tenen més de 20ppm i no són aptes per a celíacs.
  • Sense cap menció: Tenir més informació sobre la presència de gluten en els productes que no fan cap menció a l’embolcalli poden generar dubtes en el consumidor.Mostres analitzades segons la categoria dels productes:Quins resultats hem obtingut?

La major part de les mostres analitzades (n=265) han ofert resultats negatius en gluten –menys de 20ppm– (n=255). Les que han donat resultats positius, –més de 20ppm– (n=10), es poden consultar al gràfic inferior.

Dels 10 productes que han ofert un resultat positiu:

  • 5 són llegums (llenties) à no duien l’etiqueta ‘sense gluten’ perquè són aliments per naturalesa sense gluten
  • 3 són productes de pastisseria i rebosteria, artesans à duien l’etiqueta ‘sense gluten’
  • 1 és producte de fleca, artesà à no duia l’etiqueta ‘sense gluten’
  • 1 producte vegetarià/vegà à no duia l’etiqueta ‘sense gluten’

Els resultats de l’anàlisi posen de manifest diferents situacions segons l’etiquetatge del producte. Així es pot observar a la taula inferior.Conclusions

Tenint en compte els resultats de les mostres analitzades podem treure les següents conclusions:

  • Crida l’atenció la quantitat de productes “sense cap menció al gluten” que donen resultats negatius en gluten (menys de 20ppm): 103 dels 109 productes analitzats. A pesar d’això, no podem garantir la seguretat dels productes, ja que no coneixem les mesures de seguretat de l’operador.

Recomanació: seguir evitant consumir els productes susceptibles de contenir gluten i que no fan cap menció al gluten.

Com actuem des de l’Associació? Contactem amb els fabricants les mostres dels quals han donat negatiu per instar-los a identificar els productes amb el símbol o menció “sense gluten”.

  • Els llegums formen part del grup de productes “sense cap menció al gluten”, ja que són aliments “per naturalesa sense gluten” i no poden dur la menció o símbol “sense gluten” segons el Reglament 1169/2011. No obstant això, cinc de les mostres de llegums (llenties) han donat positiu (>20ppm) amb resultats molt per sobre del llindar de seguretat. Les llenties es conreen en camps de cultiu rotatius i aquest és un dels motius pel qual poden contenir gluten encara que siguin un aliment lliure de gluten per naturalesa.

Recomanació: consumir només les llenties cuites al natural en conserva quan duen el símbol o menció “sense gluten” i, pel que fa a les llenties crues envasades, posar-les sobre un drap fosc i fer una comprovació de la presència de grans de cereals, extreure’ls en cas que n’hi hagi i, posteriorment, rentar-les amb aigua de forma abundant. No comprar llenties a granel.

Com actuem des de l’Associació? Hem enviat un informe detallat a l’Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) i hem sol·licitat actuacions per protegir el col·lectiu.

  • Pel que fa als productes amb el símbol o menció “sense gluten” veiem que tots els productes elaborats per la indústria alimentària han donat negatiu en gluten (<20ppm) mentre que 4 de les mostres elaborades per artesans han obtingut resultats positius (>20ppm).

Recomanació: Des de l’entitat hem de mantenir el missatge de prudència pel que fa a la compra de productes sense gluten en establiments artesanals. Sempre cal anar a establiments acreditats per les associacions, ja que segueixen tots els protocols de seguretat alimentària.

Com actuem des de l’Associació? En tots els casos hem contactat de forma urgent els minoristes (elaboradors artesanals). Els vam informar que havien de prendre mesures de seguretat per tal d’evitar el consum dels productes per part dels clients celíacs: retirada de l’expositor, informació al client que no es garanteix el contingut en gluten inferior a 20ppm, etc. Posteriorment, tots els establiments han estat acreditats per l’Associació com a aptes per a celíacs, després de localitzar i resoldre la incidència. A més a més, han superat una segona tongada d’anàlisi de mostres.

En aquest article es poden consultar els resultats de l’anàlisi de mostres de productes del 2017.

Leave a Reply