Page 2 - Revista Celiacs de Catalunya 14 - Tardor Hivern 2021
P. 2
ant la complexitat del tema que tenim per davant no només implicaria anar al
contenciós amb qüestions genèriques d'indefensió i/o falta de pronunciament, sinó
entrar directament en el fons, preparar testimonis, estudiar a fons de tota la normativa
que hi intervé... i això són moltes hores de feina, el que aquí ens plantegen amb aquest
canvi de pressupost és que en lloc d'un equip que era original de dos advocats, tindríem
ara un equip de quatre treballant perquè el que es reclama pugui tirar endavant, malgrat
les dificultats.

La Xènia que forma part de la comissió de la junta que està liderant aquest procés,
comenta que realment tot com ha anat amb aquest Buffet ha estat decebedor, ja que
tenia molt bones referències i era coneixedora de casos d’èxit que havien batallat per
causes socials pel que inicialment va considerar que era un bon bufet per portar
endavant el nostre cas, però el procés amb ell està sent lent, farragós i dóna fins i tot la
sensació d'una falta de desinterès o si més no fins i tot ella ha arribat a pensar que no
confien en el resultat d'aquesta acció i per aquest motiu han fet aquesta pujada de
pressupost.

El president que també és membre de la comissió que està treballant amb col·lectiu
Ronda comenta que si bé el tema és decebedor també és cert que les coses amb el
Ministerio no han anat per on es preveia i la resposta tan argumentada que han donat
complica les accions posteriors que hauran d'estar molt ben treballades per tenir un
mínim de possibilitats de prosperar i addicionalment serà una inversió llarga en el temps i
costosa en recursos.

Intervé l'Elisa qui comenta que no li sembla gaire ètic en mig del procés fer un
replantejament pressupostari quan ja s'havia aprovat un altre, la Míriam coincideix amb
l'Elisa.

En aquest moment intervé la Xènia qui comenta que potser, a part de demanar un
pressupost a altre bufet, valdria la pena replantejar l'estratègia a seguir i valorar si l'opció
d'anar per la via del contenciós és la més idònia vist el vist o podem plantejar altres
accions.

En aquest moment s'obre un debat entre els assistents i es comenten pros i contres de
diferents opcions amb el Parlament, amb el Congrés dels diputats, de parlar amb altres
entitats del tercer sector que hagin estat en situacions similars i veure com han
aconseguit fer canvis legislatius en favor del seu col·lectiu representat, de fomentar la
implicació reivindicativa del col·lectiu, de si caldria actuar conjuntament amb les altres
entitats de pacients celíacs nacionals, etc..

Finalment, s'APROVA fer una consulta no vinculant a altres advocats (amb pressupost
inclòs), seguir treballant en les línies que ja treballem en defensa del col·lectiu (promoure
resolucions al Parlament de Catalunya i PNL al Congrés) i estudiar possibles altres
opcions/estratègies per actuar en paral·lel.
   1   2   3   4   5   6   7