Page 3 - Revista Celiacs de Catalunya 14 - Tardor Hivern 2021
P. 3
Proposta de creació de la Comissió de Comunicació de la Junta i aprovació, si escau.

Des de la Comissió de Presidència amb el suport de Gerència es proposa la creació d'una
comissió de comunicació que pugui agilitzar temes relacionats amb aquest àmbit i format
pel president més membres de junta especialistes o vinculats a l'àmbit de comunicació.

Intervé la Xènia i diu que ha fet un escrit a títol personal a Catalunya Diari i al Miquel
Bonet, després de la publicació ofensiva en vers el col·lectiu celíac, tot dient que no tot
s'hi val quan parlem de la salut de les persones, etc.. però ara com ara no ha rebut cap
resposta ni de l'autor ni del diari. Pregunta si algú més ha escrit a títol personal i ha rebut
resposta. S'informa que com entitat vam fer un escrit al diari sol·licitant la retirada de
l'article i vam trucar en un parell d'ocasions per parlar amb els redactors en cap i el
resultat va ser nul, dies després vam fer una piulada al Twitter, fruit de la qual vam rebre
suports, però també queixes per una possible coacció al dret d'expressió en premsa.

El president diu que ell no ha rebut cap resposta fins a la data i aprofita per comentar
que iniciar un litigi no portaria a res més que a una pèrdua de diners de l'entitat. La
Míriam diu que el Miquel Bonet va fer un segon escrit, fruit de la nostra piulada, on
critica i menysprea l'Associació. D'altra banda, la Irene comenta que si fem accions com
entitat a les xarxes l'únic que fem és donar-li publicitat/visibilitat a l'autor, que és el que
pretén.

El president torna a insistir que si no hi ha una norma sobre els límits de llibertat
d'expressió, no podem portar-ho a judici perquè sempre quedarà com una opinió
personal. També es comenta que cada declaració que facin en pro o en contra del
col·lectiu celíac cal mirar la línia editorial per tal de saber quin és el to, perquè si és un to
humorístic, s'ha de saber interpretar.

N'Eduard diu que per ell està en contra de fer qualsevol acció que doni encara més
publicitat a aquesta persona.

La Maribel comenta que ella va estar a punt de fer una piulada, però es va contenir, qui sí
que la va fer a títol personal va ser Dra. Castillejo.

La Xènia comenta que considera que ens hauríem de mantenir en un to ferm de defensa
del col·lectiu i sempre que se l'ataqui posicionar-nos al respecte.

L'Eduard intervé i comenta que les xarxes socials tipus Twitter són molt impulsives i
tothom diu la seva sense gaire raonament i per ell no hauríem d'entrar a tot el que es
diu, ja posicionant-nos estem donant-li més força a temes que en breu temps passarien
desapercebuts.

L'Elisa vol deixar clar que a ella li preocupa que no estiguem donant una resposta prou
contundent i que segur que hi ha socis que els hagués agradat que prenguéssim una
posició més dura. La gerent comenta que en aquest cas hem rebut comentaris dels socis
de tots els tipus a favor de la nostra queixa, dels que ens han criticat per intentar quartar
la llibertat d'expressió i a la vegada qui els ha semblat poc.
   1   2   3   4   5   6   7