Page 5 - Revista Celiacs de Catalunya 14 - Tardor Hivern 2021
P. 5
S'INFORMA que vam fer una consulta no vinculant a l'advocada Carolina Sainz del Buffet
Busquet respecte a les possibles accions que podríem fer contra el diari o l'autor dels
articles en contra dels pacients celíacs i de la nostra entitat.

La seva resposta va ser que malauradament en l'àmbit penal són comentaris amb molt
poc reconegut, acabarien amb inadmissió directa de la querella, o bé, un arxiu posterior
(cosa que encara li podria donar més rebombori al tema).

El primer dels comentaris dels camps de concentració és l'únic que potser permetria
interposar una querella contra aquest 'senyor', però acabaria amb inadmissió de la
querella o bé amb arxivament posterior de la causa.

En conclusió és complicat que un jutjat penal admeti a tràmit querelles basades en els
comentaris d'aquest senyor.

Conclou que, per tant, seria una pèrdua de temps (i diners) que no portarien enlloc, i que
donar publicitat a l'assumpte potser encara seria pitjor.

Es comenta entre els assistents la resposta de l'advocada i S'APROVA la desestimació de
realitzar qualsevol acció penal per la publicació d'aquests dos articles.

7. Representant de l’Associació al Patronat de la Fundación par a el impulso y desarrollo
de la docencia y la investigación en la enfermedad celíaca en España (FEDICE)

A la darrera assemblea del SEEC es va comunicar que ja està tot enllestit per ultimar la
constitució de FEDICE. L'any 2019 l'Elisa ja es va presentar voluntària a ser membre del
patronat en representació d'SMAP quan des de la SEEC es va informar de la voluntat de
la creació d'aquesta Fundació.

S'APROVA que l'Elisa Mora sigui la representant de la junta d'SMAP en el Patronat de la
FEDICE

8. Torn obert de paraules
 S'INFORMA que des del dept. de comunicació proposen seguir enviant la revista als
socis físicament, però enviar un mail per tal que els socis puguin respondre'l tot trien
rebre-la només per mail. La proposta torna a ser la mateixa, poder fer nosaltres la
revista, però per poder fer-ho hem de reduir enviaments si no és inviable
econòmicament. D'aquesta manera es dóna l'opció a qui vulgui rebre-la en format
digital a comunicar-ho. Podríem fer l'enviament mirar quina resposta tenim i en
funció d'això fer números i presentar-los a la propera junta.
En aquest moment intervé la Miriam qui comenta que a les darreres activitats de
Celíacs Joves ha vist que la gent jove esperava amb il·lusió rebre la revista, i comenta
que potser una opció seria mirar altres maneres de retallar costos com per exemple
no enviar als socis empresa, o donar l'opció al soci a recollir-la a la seu o les
delegacions (una opció més ecològica).

En aquest moment s'obre un debat sobre les diferents opcions, hi ha qui diu que implicar
a les delegacions els suposaria una càrrega important, tanmateix altres diuen que oferir
   1   2   3   4   5   6   7