Page 6 - Revista Celiacs de Catalunya 14 - Tardor Hivern 2021
P. 6
socis de BCN recollir-la a la Seu és poc afortunat, es valora també el descontentament
amb l'empresa que ens porta ara la maquetació, impressió i enviament de la revista etc.

Finalment, l'Elisa diu que potser una opció per retallar seria fer la revista en mida A5
menys cost segurament d'impressió però segur menys cost d'enviament en pesar menys.
Aquesta proposta encaixa bastant en diferents membres de la junta i comenta que es
podria fer una valoració econòmica i presentar-la. Tanmateix, es comenta que encara
que sigui que s'envia un sol cop a l'any físicament caldria fer-ho i a la vegada en la
mesura del possible fer nosaltres la gestió global de la revista. Loteria nadal venuda 4155
participacions (9 talonaris més que el 2020 i per tant 450 participacions +) – Grossa 925
participacions (4 talonaris + que el 2020 i per tant 100 participacions + venudes) – En
definitiva +550€ ingressats vs 2020 i uns beneficis per venda loteria de 4.800€)

 S'INFORMA que hem estat presents a la reunió del pla d'al·lèrgens de l'AESAN i que
s'ha passat un report detallat a la comissió científica, així i tot, la sensació global és
que s’està començant a treballar més a fons en el tema i com a comentaris a destacar
dir que el grup de Laboratorios Europeos de Alérgenos (ENFALD) està
desenvolupament un mètode per detectar el gluten hidrolitzat en cerveses sense
gluten i que s'ha creat el grup de treball en què no hi som presents . Es sol·licitarà
pertànyer tenint en compte que nosaltres vam ser l'entitat nacional que vam
informar AESAN d'aquesta problemàtica i vam facilitar tots els estudis que hi havia
fins al moment.

També ens ha cridat l'atenció són els falsos positius de mostassa en farines de blat. S'ha
vist que els diferents tipus de mostasses tenen alta reactivitat creuada. Es relaciona
determinades molècules de la colza amb la detecció de la mostassa en farines de blat. S

 En Eduard comenta que seria interessant de cara l'any vinent quan indiquem els
punts de venda de Loteries fer menció de quines venen en cada punt, perquè no en
totes tenen dels dos tipus

 La Míriam diu que al mapa de restauració no apareixen les cadenes acreditades des
de FACE i que estaria bé que hi fossin. La Gerent informa que es van deixar de
publicar perquè no ens actualitzaven la informació i no volem fer constar
establiments que no sapiguem del cert que estiguin acreditats, però que sí que fóra
positiu i tornarem a intentar parlar amb FACE d'aquest tema

Aprofita per dir que hi ha de tant en tant algun problema d'ubicació en el mapa
d'establiments, ara per exemple un dels dos Manioca està incorrecte

També comenta que després de les dues activitats executades pel grup de joves en
aquest segon semestre sembla que hi ha un grup consolidat, amb sentit de pertinència a
l'entitat i és una bona fita tenint en compte el que ha costat pujar el grup de joves

 L'Eli proposa crear o que es valori crear una escola de pacients, amb temes per
aprofundir en la malaltia celíaca: temes socials (jo per exemple perquè acreditem els
restaurants) / que és la contaminació creuada / una sessió de defensa del pacient
(com fer servir les xarxes per fer difusió la malaltia), podrien ser 3 sessions de 2 h per
exemple amb un grup reduït de pacients.
   1   2   3   4   5   6   7