Page 6 - Revista Celiacs Num 5
P. 6
TRE NOSALTRES]

Dia Internacional de la
Celiaquia 2017

Diumenge 21 de maig vam celebrar el Dia Internacional de la Celiaquia, La Jornada familiar,
lúdica i reivindicativa que cada any celebrem el col·lectiu celíac de Catalunya i que va tenir lloc
a la Plaça Ernest Lluch al Parc Fòrum de Barcelona.

Com no podia ser d’altra manera, aquest any que fem extensiu a Adobos Caysan, Airos, Arttpa
també s’ha viscut un càlid dia de trobada dels i Proceli per la seva contribució al menú de la
socis, les més de 4.540 persones assistents van tradicional botifarrada i a Damm per esponsoritzar
gaudir d’un munt de sorpreses i activitats especials la barra de begudes.
organitzades per celebrar el 40è Aniversari de
l’Associació (1977- 2017). Durant tota la Jornada, i amb motiu de la Campanya
“Soc celíac i dono Sang” vam comptar amb una unitat
Els menuts van poder tenir el seu primer contacte mòbil del Banc de Sang, que va tenir en tot moment
amb diverses tècniques circenses de l’escola de circ llargues cues de socis que van voler participar en
de l’Ateneu de Nou Barris, van ballar amb la Cuca aquest acte solidari que ens beneficia a tots.
Animadora, saltar i jugar amb els inflables i taules
de joc que Mon d’Oci ens va portar i van maquillar- Des d’aquestes línies també volem reconèixer
se com a princeses, Batman, conills... Petits i grans i agrair el compromís, col·laboració i dedicació,
vam gaudir de l’espectacle que Impro Acatomba dels més de 20 voluntaris que amb el seu treball
Teatre ens va oferir.... i que va deixar amb la boca desinteressat van fer que la realització d’aquest
oberta a més d’un. Tot el matí va estar dinamitzat esdeveniment fos més fàcil.
pel grup escènic Tupuroteatro qui va treure més
d’un somriure als assistents. Gràcies a Caprabo, La presidenta de l’Associació, Olga Cuesta, va
Mercadona i Schär per la seva col·laboració a les llegir el tradicional manifest davant les autoritats
activitats lúdiques. polítiques, econòmiques i socials del nostre país i
representants d’altres entitats del tercer sector que
Els 34 estands de diferents empreses de la Fira van voler donar suport a la nostra entitat amb la seva
Comercial, van portar el millor i més actual de la presència, i davant els quals vam mostrar la nostra
indústria sense gluten, va ser un èxit!. Des d’aquí força com a col·lectiu. El manifest deixava patent
fem arribar a tots ells i a la trentena d’empreses que la Campanya de Sensibilització “per una mica de
van col·laborar per la bossa obsequi i els sortejos, gluten, sí que passa” amb la que volem conscienciar
el nostre agraïment per participar any rere any a la societat que la banalització de la dieta sense
en aquesta Jornada tan emblemàtica. Agraïment gluten té implicacions severes per la nostra salut.

[ 6 ] ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11