Page 7 - Revista Celiacs Num 5
P. 7
[ENTRE NOSALTRES]

Manifest

Barcelona, 21 de maig de 2017

Una jornada més, i ja van 40, ens reunim per Feu-la vostra, compartiu-la i feu-ho saber a
commemorar el Dia Internacional de la Celiaquia. tothom. Tots i cadascun de nosaltres hem de ser
4 dècades de reivindicació de l’Associació Celíacs còmplices en fer arribar el nostre missatge arreu: a
de Catalunya, de lluita i també d’avançar en el les administracions, als restaurants, als fabricants,
reconeixement social de la malaltia, en major accés als centres educatius.
a aliments sense gluten, millores, insuficients,
però millores en la diagnosi. Mirem enrere i amb La suma de petits esforços individuals és poderosa.
la perspectiva dels anys, ens adonem que hem Podem i hem de revertir la situació, des de la
aconseguit molt. Hem d’estar satisfets. pedagogia, fent entendre els nostres arguments,
N’hi ha prou? Ni de lluny! convencent... També des de la reivindicació i de
la denúncia de les coses que no es fan bé, per
Sabem que l’únic mèdicament possible per a les què les coses es poden fer bé, es poden i s’han
persones celíaques és ingerir aliments sense gluten. de fer millor!
Malgrat que l’oferta ha crescut ens trobem el 2017
amb la paradoxa que tot i tenir una àmplia oferta Com s’ha de fer?
de productes sense gluten, podem morir d’èxit.
Literalment. • Conscienciar les administracions públiques de
la necessitat d’ajuts per a la compra d’aliments,
La presa de consciència de consumir aliments sense tal com ja està establert en altres països del nostre
gluten està sent explotada com una moda. Una vida
sense gluten no és una opció, és una obligació per • Millorar l’etiquetatge dels productes alimentaris
a nosaltres, les persones celíaques. Assistim atònits perquè indiquin més enllà dels ingredients
al fet que gurus i falsos nutricionistes advoquen al·lèrgens també les traces que contenen. Prou de
per dietes lliures de gluten entre la població sana. confusions!
Ens trobem en un boom que perjudica a tothom. A
persones sanes, per eliminar el gluten de la dieta • Incidir en el sector de la restauració en el fet
innecessàriament, ia nosaltres, persones celíaques, d’oferir plats sense gluten ha d’anar acompanyat
perquè aquesta banalització del gluten, ens aboca de tota una metodologia per evitar la contaminació
a un risc important, real, de consumir aliments dels aliments.
contaminats. És un perill real. El 40% dels celíacs
al nostre país transgredeix la dieta estricta sense • I conscienciar a la població en general que
gluten, dels quals el 75% dels casos són per ingestes prescindir del gluten no és una opció, sinó una
involuntàries a causa de la contaminació creuada. obligació.

Per això hem iniciat la campanya de sensibilització Perquè per una mica de gluten, sí que passa! Les
per redreçar la situació. Amb 50 mg al dia de traces compten. Fem-ho saber! Gràcies!
gluten ja hi ha evidencia de deteriorament de
les vellositats intestinals. Amb només 50 mg!!! Olga Cuesta
Les traces compten. Aquesta és la crida i la Presidenta Associació Celíacs de Catalunya
reivindicació nostra.

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017 [ 7 ]
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12