Page 10 - Revista Celiacs Num 5
P. 10
TRE NOSALTRES]

Campanya de

Sensibilització

“Un pacient empoderat és un pacient amb capacitat
per decidir, satisfer necessitats i resoldre problemes,
amb pensament crític i control sobre la seva vida.
I tot això s’aconsegueix, en primer lloc, amb el
coneixement”.

Actualment l’únic tractament de la celiaquia és El punt de partida
el seguiment d’una dieta estricta sense gluten
de per vida. El llindar de seguretat de gluten El 40% dels celíacs catalans transgredeixen la dieta
per un celíac és de 20 parts per milió (20 ppm), estricta sense gluten, tot i que, el 75% d’aquests ho
que és el que es considera que un producte fan de manera involuntària, precisament per aliments
és lliure de gluten. No existeixen graus de que estan contaminats i es deu a ingestes d’aliments
celiaquia, per tant tots els celíacs sense contaminats durant la seva elaboració per part de
exempció, tinguin sistematologia externa o restauradors, hostalers i obradors. A més, molts
no, en consumir una quantitat superior a 20 celíacs encara desconeixen les greus conseqüències
ppm de gluten veuran danyades les seves que el consum de traces té per la seva salut així com
vellositats intestinals i patiran a llarg termini totes les pautes necessàries a seguir per evitar la
conseqüències severes per la seva salut. contaminació creuada amb gluten.

La base de la dieta d’una persona celíaca Els objectius específics:
és el consum d’aliments lliure de gluten per
naturalesa com són la verdura, llegums, Sensibilització a la població general
fruita, peix, carn, combinats necessàriament La moda de fer una dieta sense gluten per iniciativa
el consum de productes específics per celíacs pròpia o recomanada per “gurus” i falsos nutricionistes
(pa, farina i pasta sense gluten), per tal que la ha portat que una part dels restauradors aprofitin
dieta sigui equilibrada i saludable i no hi hagi aquesta oportunitat de mercat per oferir opcions
carències nutricionals. lliures de gluten però sense que es compleixin els
requisits de seguretat requerits, ja que aquestes
persones que segueixen una dieta sense gluten per

[ 10 ] ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15