Page 8 - Revista Celiacs Num 5
P. 8
TRE NOSALTRES] El curs vinent 2017/2018 tenir un diagnòstic
de celiaquia permetrà, com fins ara, obtenir 10
Punts punts addicionals en la preinscripció escolar,
punts que ja no es podran obtenir a partir del
Ensenyament curs 2018/2019. El director general d’Atenció
a la Família i Comunitat Educativa, Jordi
Estat actual de la situació dels celíacs i sensibles al Miró, va avançar el passat mes de maig que
gluten no celíacs en els menjadors escolars Ensenyament exigirà als menjadors escolars
garantir menús per a celíacs.
[ 8 ] ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA JULIOL 2017
Contextualització

El passat 23 de gener, la comissió d’Ensenyament
a petició del Síndic de Greuges anunciaven la
retirada dels 10 punts per patir patologies cròniques
digestives, entre elles la celiaquia, en la preinscripció
escolar. Aquesta mesura es justificava en l’abús i
l’ús fraudulent que s’havien detectat en certificats
mèdics de determinades patologies digestives i
es va prendre sense consultar ni al Departament
de Salut ni a l’Associació Celíacs de Catalunya,
cosa que considerem incomprensible. Val a dir que
periòdicament informem de totes les incidències, tant
en restauració com de les que tenen lloc en centres
escolars al Departament de Salut.

Tot i que la postura de Celíacs de Catalunya és en
tot moment una aposta per la normalització, la
nostra posició en aquest tema va ser un rotund NO
a la retirada de punts sempre que l’oferta sense
gluten no sigui segura ni es faci extensiva a tots els
centres. A la proposta de decret, a més, no es feia
cap menció a garantir l’accés a menús sense gluten
a totes les escoles i el període establert de marge per
retirar aquests punts és massa precipitat per poder
implementar protocols de seguretat a temps en tots
els centres escolars de Catalunya.

Davant aquestes declaracions, i coneixedors de les
incidències continuades a escoles catalanes, vam
procedir a elaborar propostes de modificació del
decret de menjadors escolars i del de preinscripcions
escolars, establir reunions amb el Departament
d’Ensenyament i amb el Síndic de Greuges per tal
de traslladar la realitat dels celíacs en els menjadors
escolars. Paral·lelament vam contactar amb diferents
diputats de les comissions de Salut i Ensenyament
del Parlament de Catalunya. Aquesta tasca ha
donat els seus fruits amb la presentació de diverses
propostes de resolució a la comissió d’ensenyament,
encaminades a garantir l’accés a una dieta sense
gluten segura a totes les escoles catalanes amb un
protocol d’inspeccions per evitar contaminacions.
A més s’ha registrat una petició de compareixença
de la nostra entitat a la comissió d’ensenyament del
Parlament per informar a tots els diputats membres
de la situació real dels menjadors escolars i per últim
ha estat gràcies a les reunions del parlament, que
s’han introduït esmenes al decret de menjadors
indicant l’obligatorietat d’oferir menús segurs
adaptats per celíacs a tots els centres catalans.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13